Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU RS 16. JANUARA 2017. GODINE U BEOGRADU


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Republički sekretarijat za javne politike, uz podršku projekta "GIZ- Podrška procesu reforme javne uprave u Republici Srbiji" i organizacionu saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština, organizuje okrugli sto za predstavnike jedinica lokalne samouprave na kojem će biti predstavljen Nacrt zakona o planskom sistemu Republike Srbije. Pomenuti skup biće održan 16. januara 2017. godine, od 11 sati, u maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije (Kralja Milana 14), u Beogradu.

Ovom prilikom biće predstavljena i dva podzakonska akta koja će biti doneta na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije i to:

U cilju uspostavljanja efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realističnog sistema planiranja na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji, koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije, kao i efikasno sprovođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji, izrađen je paket propisa o planiranju i upravljanju javnim politikama u Republici Srbiji.

Predloženim propisima se po prvi put na konzistentan način uređuje planski sistem na centralnom i lokalnom nivou, nadogradnjom i daljom razradom sistema strateškog planiranja i upravljanja javnim finansijama koje su u radu sa jedinicama lokalne samouprave u prethodnim godinama promovisala ministarstva nadležna za lokalnu samoupravu i finansije u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i uz posebnu podršku EU.

Sa stanovišta jedinica lokalnih samouprava od naročitog interesa jeste definisanje uloga i obaveza ovim paketom propisa, a posebno u pogledu:

  • izrade plana razvoja jedinice lokalne samouprave,
  • sadržaja dokumenta javnih politika i njihove usklađenosti u okviru planskog sistema na svim nivoima,
  • unapređenja transparentnosti i participativnosti u utvrđivanju i sprovođenju javnih politika,
  • srednjoročnog planiranja i izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata.

Rok za prijavu učešća je 12. januar 2017. godine elektronskim putem na adresu aleksandar.marinkovic@skgo.org.

Izvor: Vebsajt SKGO, 10.01.2017.
Naslov: Redakcija