Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEšTAJA PROIZVOđAčA I OBRAđIVAčA DUVANA, ZA čETVRTI KVARTAL 2015. GODINE JE 15. JANUAR 2016. GODINE


Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn. i 67/2015 - usklađeni izn.), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača i obrađivača duvana ("Službeni glasnik RS", broj 5/06), svi privredni subjekti upisani u Registar proizvođača duvana i Registar obrađivača duvana, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, za četvrti kvartal 2015. godine.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima, najkasnije do 15. januara 2016. godine.

Detaljnije se možete informisati ovde.

Izvor: Vebsajt Uprava za duvan, 09.12.2015.
Naslov: Redakcija