Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU: Od marta 2022. godine biće promenjen sistem obračuna poreza na prenos apsolutnih prava pri kupoprodaji upotrebljavanih vozila između fizičkih lica. Porez će platiti kupac, biće ukinuto podnošenje poreske prijave, a uvodi se samooporezivanje


Prema Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je utvrdila Vlada Republike Srbije, od marta 2022. godine biće promenjen sistem obračuna poreza na prenos apsolutnih prava pri kupoprodaji upotrebljavanih vozila između fizičkih lica. Šta će ove izmene, ukoliko budu izglasane i u Narodnoj skupštini, značiti za sve one koji planiraju da prodaju ili kupe polovni automobil?

Prva i glavna promena odnosi se na činjenicu da će porez platiti kupac, a ne prodavac, kako je to do sada bio slučaj. Takođe, biće ukinuto i podnošenje poreske prijave, a uvodi se samooporezivanje.

Dakle, vrednost korišćenog vozila na koju će Poreska uprava obračunavati porez od 2,5 odsto više neće biti ona iz kataloške cene po katalogu Auto-moto saveza Srbije (AMSS), već će se računati po izmenjenoj formuli.

Kako su rekli u AMSS, oni nemaju običaj da komentarišu usvajanje propisa i njihovih izmena, jer ne učestvuju u njihovom donošenju, već se mogu naći na raspolaganju građanima kako bi im, eventualno, pomogli u rešavanju neke nedoumice. Kada je, pak, reč o katalogu cena, kažu da je odluka nadležnih organa hoće li se njihov karakter koristiti ili ne, te da oni ne mogu da nameću svoj katalog.

“Da li će država odlučiti da ga koristi ili ne, to je kao kad uđete u prodavnicu pa ćete uzeti ono što vam odgovara. On je dostupan, ali AMSS nikoga ne uslovljava da ga koristi”, rekli su iz AMSS-a.

A kako će se onda obračunavati porez? Ministarstvo finansija je predložilo da se vrednost vozila izrazi uz pomoć nekoliko komponenti koje do sada nisu korišćene.

“Izmenama se predlaže da osnovicu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu ne čini tržišna vrednost, već vrednost koja se utvrđuje primenom elemenata koje čine radna zapremina motora vozila, snaga motora vozila i koeficijent starosti vozila, po formuli: (320 X radna zapremina + 6400 X snaga motora) X koeficijent starosti vozila”, stoji u objašnjenju Ministarstva finansija.

Iz ministarstva nema odgovora na pitanja zbog čega se uvodi baš ovakva računica i kakav bi uticaj ove promene mogle da imaju na kupoprodaju automobila između fizičkih lica.

Dakle, u računicu se ući radna zapremina motora vozila izražena u kubnim centimetrima, snaga motora izražena u kilovatima (KW), dok će se koeficijent starosti vozila precizirati zakonom, tako da se za polovnjake stare do i preko jedne navršene godine starosti računa 100 odsto.

Za vozila preko navršene dve godine starosti koeficijent je 90 odsto, zatim preko tri godine starosti 80, starija od četiri godine 70, a preko pet navršenih godina starosti 60 odsto.

Sledi koeficijent od 50 odsto za polovnjake starije od šest godina, 45 odsto za vozila starija od sedam godina, 40 odsto za vozila preko osam godina starosti i 35 odsto za vozila starija od devet godina. Najniži koeficijent od 10 odsto računa se za vozila preko navršenih deset i više godina starosti.

Dobijeni dinarski iznos predstavlja osnovicu za oporezivanje po nepromenjenoj stopi od 2,5 odsto.

Kada je reč o kupoprodaji vozila gde je prodavac firma, ove izmene se ne primenjuju.

“Obveznicima poreza na dodatu vrednost i pravnim licima porez će se i dalje utvrđivati rešenjem, s obzirom na to da je prenos koji vrše ova lica u propisanim slučajevima izuzet od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava, a tu činjenicu nije nadležan da utvrđuje i ceni organ koji vrši promenu saobraćajne dozvole”, navodi se u obrazloženju Predloga zakona.

Izvor: Vebsajt Biznis, Stefan Petrović, 06.11.2021.
Naslov: Redakcija