Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 9. NOVEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA, ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOšKI RAZVOJ I INFORMATIčKO DRUšTVO, ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE - RAZMOTREN I PRIHVAćEN PREDLOGA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDżETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU, PRIHVAćENI ZAHTEVI ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE ZA OBAVLJANJE DODATNE PLAćENE AKTIVNOSTI, USVOJENA INFORMACIJA O RADU MINISTARSTVA ODBRANE ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2015. GODINE


72. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 9. novembra 2015. godine članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, u načelu.

Ispred Ministarstva finansija Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu obrazložila je pomoćnik ministra Mirjana Ćojbašić. Ona je prisutne upoznala sa Predlogom zakona koji ima dva člana, a od kojih član 1. predviđa da se u članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014) posle stava 2. dodaje novi stav 3. koji glasi: "Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanovama učeničkog standarda može se, na osnovu odluke Vlade, jednokratno isplatiti neto iznos od 6.000 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje." Takođe Ćojbašć je naglasila da član 2. Predloga zakona predviđa da taj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Takođe, članovi Odbora razmotrili su i dali saglasnost na zahteve, za davanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti, Svetlane Ražić, Danijele Bojović, Daliborke Srećkov i Olivere Rajković, koje su zaposlene u Upravi za javne nabavke.

Sednici su, u ime Ministarstva finansija, prisustvovale Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra i Slavica Manojlović, viši savetnik u Ministarstvu.

28. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Na sednici održanoj 9. novembra 2015. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Pomoćnica ministra finansija Mirjana Ćorbašić istakla je u obrazloženju da se ovaj Predlog zakona odnosi na dopunu člana 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015.godinu, odnosno, dopunom se u pomenutom članu posle stava 2 dodaje novi stav, kojim se zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanovama učeničkog standarda može, na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, isplatiti jednokratno iznos od 6.000 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zoran Tubić, dodao je da će se tačan broj zaposlenih kojima će biti isplaćena jednokratna pomoć utvrditi nakon donošenja ovog Predloga zakona, kako niko ne bi bio oštećen. Takođe, predstavnici ministarstava istakli su da će jednokratna pomoć biti isplaćena krajem novembra, odnosno, početkom decembra 2015. godine.

U raspravi koja je usledila, a u kojoj su učestvovali i predstavnici reprezentativnih sindikata u obrazovanju, razgovarano je o primedbama na sam iznos pomoći, na primenu oporezivanja kao da je u pitanju zarada, a ne jednokratna pomoć, budućoj primeni platnih razreda kojima će se regulisati primanja zaposlenih u prosveti, ali i o problemima koji postoje sa lokalnim samoupravama u vezi sa isplatom jubilarnih nagrada.

Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova odlučili da predlože Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javih sredstava da prihvati u načelu Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

43. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, održanoj 9. novembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva odbrane za period jul - septembar 2015. godine.

Informaciju o radu predstavio je ministar odbrane Bratislav Gašić. On je članovima Odbora predstavio aktivnosti Ministarstva odbrane u navedenom periodu u oblastima međunarodne i bilateralne saradnje, upravljanju kadrovima, kao i aktivnosti na unapređenju operativne sposobnosti Vojske Srbije.

Predstavljajući Izveštaj, ministar Gašić je rekao da će vojnim penzionerima kojima 2008. godine nisu usaglašene penzije sa zakonom iste biti povećane za 11,06 odsto, a da će im retroaktivno biti isplaćen dug i to jednokratno, koji ukupno iznosi 24 milijarde dinara. Gašić je dodao da je taj resor od planiranih 57 milijardi dinara iz budžeta za 2015. godinu potrošio oko 35 milijardi ili 65 odsto. Ministar je rekao i da je u toku ove godine rešeno stambeno pitanje 963 pripadnika Vojske Srbije, kao i da će do kraja godine biti obezbeđeno još 70 stanova.

Tokom diskusije, članovi Odbora postavljali su pitanja o pojedinim segmentima predstavljene Informacije o radu, ali i o drugim temama povezanim sa radom Ministarstva odbrane. Tokom višesatne rasprave, na pitanja članova Odbora odgovarali su ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba general Ljubiša Diković i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Zoran Đorđević.

Članovi Odbora su nakon diskusije usvojili Informaciju o radu Ministarstva odbrane za period jul - septembar 2015. godine.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 09.11.2015.
Naslov: Redakcija