Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Deo advokata na vanrednoj skupštini AKB zakazao Izbornu skupštinu AKB za 13. maj 2017. godine. Ukoliko ipak budu održane dve izborne skupštine i duplirani predsednik i rukovodeći organi, sud će odlučiti ko je u pravu


Skupština Advokatske komore Beograd (AKB) na kojoj će se održati izbor za novog predsednika komore, druge upravne, disciplinske organe, kao i delegate za AK Srbije zakazana je za 13. maj 2017. godine.

Izborna skupština je zakazana na vanrednoj skupštini AKB koja je 8. aprila 2017. godine održana u Domu sindikata, na inicijativu 576 članova AKB.

Prisutni advokati odredili su izbornu komisiju, verifikacionu komisiju i radno telo za sprovođenje izbora.

Inače, mandati sadašnjem predsedniku AKB, njegovom zameniku, članovima upravnog odbora, disciplinskom tužiocu i sudu, delegatima u skupštini Advokatske komore Srbije mandati su istekli još 2014. godine, pa skupština advokata zahteva hitan izbor novih legitimnih predstavnika tog profesionalnog udruženja.

Izbori za nove organe nisu mogli da se održe u protekle tri godine zbog brojnih nesuglasica advokata unutar beogradske komore, odnosno stalno su odlagani.

Izbor legitimnih predstavnika AKB neophodan je radi održavanja izbora za nove organe Advokatske komore Srbije, kojima su mandati takođe istekli.

Vanrednu skupštinu, koja je održana 8. aprila 2017. godine zakazalo je troje predsedničkih kandidata za predsednika AKB Zora Dobričanin Nikodinović, Goran Ninić i Jugoslav Tintor u skladu sa Statutom Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016 i Sl. glasnik RS", br. 30/2017 - odluka US).

Naime, predsedniku i upravnom odboru AKB-a 24. februara je predata inicijativa sa potpisima 576 članova AKB za sazivanje vanredne skupštine, ali kako predsednik AKB nije sazvao vanrednu skupštinu u roku od 30 dana od podnošenja inicijative stekli su se uslovi propisani Statutom beogradske Komore da je sazovu predlagači.

Vanredna skupština koju je sazvalo troje kandidata za predsednika Advokatske komore Beograda radi zakazivanja izbora nezakonita je, izjavio je Slobodan Šoškić, predsednik AKB, i dodao da će redovna skupština biti održana 22. aprila, a izborna 10. juna.

- Grupa advokata pokušava da organizuje paralelne organe u Komori, izazove haos i dovede do raspada - kaže Šoškić i dodaje da će tema redovne skupštine biti sporni Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Predlog zakona o uslugama.

Ukoliko ipak budu održane dve izborne skupštine i duplirani predsednik i rukovodeći organi, po rečima Nebojše Avlijaša, člana UO, sud će odlučiti ko je u pravu:

- Troje predsedničkih kandidata, od njih devet, zloupotrebljava kandidature. Njih nije 576 potpisnika ovlastilo da sazivaju skupštinu, samo se izjasnilo da su za njeno održavanje. Ništa sporno, jer će biti održana.

Reagujući na ovo obraćanje oglasila su se i tri predsednička kandidata: Zora Dobričanin Nikodinović, Jugoslav Tintor i Goran Ninić. Oni u saopštenju ističu da je izborna skupština AKB prvi put zakazana još za oktobar 2014, a od tada se "stalno smišljaju razlozi i opravdanja da se ne održi zbog navodnih izmenjenih okolnosti".

- Skupština AKB je već tri puta donosila odluku da se bez odlaganja sprovedu izbori za sve organe Komore, jer su mandati istekli još pre tri godine. Međutim, predsednik i UO, koji su u posedu pečata, prostorija i žiro računa AKB, već pet puta donose odluke da se izbori odlože. Na ovakvo nezakonito postupanje mora se staviti tačka - piše u saopštenju troje kandidata.

Prema rečima Šoškića, slični pokušaji paralelnog organizovanja organa AK već su postojali, 2013. i 2015. godine, kada je sud poništio izbore za AKB i AKS. Kako kažu članovi Upravnog odbora, vanredna sednica održana 8 aprila 2017. godine je nelegalna jer samo oni mogu da sazovu izbornu skupštinu.

Izvor: Vebsajt Novosti, 08.04.2017.
Naslov: Redakcija