Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: PROPIS PREDVIđA SMANJENJE TROšKOVA I NEOPHODNE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU LEGALIZACIJE. VLASNICIMA ćE, UZ PRIJAVU, BITI POTREBAN IZVEšTAJ ZATEčENOG STANJA OBJEKTA SA ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA I DOKAZ O SVOJINI. VIšE SE NEćE PLAćATI NAKNADA ZA UREđENJE, ADMINISTRATIVNA TAKSA I TAKSA ZA UPIS PRAVA SVOJINE SA ADMINISTRATIVNOM TAKSOM. ONI KOJI SU PODNELI ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU DO FEBRUARA 2014. GODINE, A AKO SU DOSTAVILI DOKAZE, PLATIćE TAKSU U ZAVISNOSTI OD KVADRATURE I NAMENE OBJEKATA, NAKON čEGA ćE IMOVINA BITI UPISANA U SVOJINSKU EVIDENCIJU


Ozakonjenje oko 1,5 milion bespravno sagrađenjih objekata, na osnovu Nacrta zakona o ozakonjenju objekata, trebalo bi da se sprovede u periodu od šest meseci, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Ministarka je navela da je cilj da se na brz i jeftin način legalizuju svi objekti koji budu mogli da se legalizuju, odnosno u skladu sa uslovima na terenu. Međutim, kako je objasnila, neće moći da se legalizuju objekti građeni u parkovima prirode, na kližištima i drugim mestima na kojima je strogo zabranjena gradnja.

Mihajlović je navela da će se nakon završetka ozakonjenja bespravnih objekata, svaki metar nelegalne gradnje tretirati kao krivično delo. Kako je rekla, građani će imati legalne objekte upisane u katastar, a država će imati koristi, jer će se za te objekte plaćati porez.

Nacrt zakona predviđa da se obavezno uđe u proces legalizacije, s obzirom na to da će svi sa nelegalnim objektima dobiti rešenja o rušenju, ukoliko ne započnu proces ozakonjenja.

Ministarka je dodala da su od skoro 1,5 milion nelegalnih objekata između 80 i 85 odsto stambeni objekti.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 07.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija