Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DUVANU: OBAVEZA DOSTAVLJANJA POPISNIH LISTA O OBIMU PRODAJE CIGARETA PRI PROMENI IZNOSA AKCIZE - UPRAVI ZA DUVAN, U ROKU OD 15 DANA OD DANA IZVRšENOG POPISA


U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn. i 5/2015 - usklađeni izn.- dalje: Zakon), trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Popisna lista sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Izveštaj o obimu prodaje cigareta od strane trgovca na veliko trgovini na malo, po svakoj robnoj marki cigareta posebno, sastavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet duvanskih proizvoda.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da izveštaj i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Članom 89a ovog Zakona, propisane su novčane kazne za prekršaj trgovca na veliko duvanskim proizvodima ako ne izvrši popis zatečenih zaliha cigareta pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete i ne dostavi popisnu listu Upravi u propisanom roku.

Izvor: Vebsajt Uprava za duvan, 08.06.2015.