Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O LOBIRANJU: Primena Zakona počinje 14. avgusta 2019. godine. Zakon propisuje ovlašćenje direktora Agencije za borbu protiv korupcije da donese Kodeks ponašanja učesnika o lobiranju, a Agencija će biti nadležna za upis u Registar lobista, odnosno Registar pravnih lica koja vrše lobiranje, za vođenje tih registara, kao i za brisanje lobista i pravnih lica koji vrše lobiranje iz registara. Agencija će biti nadležna i za sprovođenje obuka lobista


Grupa zemalja za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO) u pozitivnom izveštaju, kojim je Srbiji ukinuta ocena "globalno ne zadovoljava", istakla je kao poseban napredak u ispunjavanju njenih preporuka, donošenje Zakona o lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon), čija će primena početi 14. avgusta 2019. godine, izjavio je direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić

- Srbija je među retkim zemljama, koje su uredile oblast lobiranja. S obzirom na to da se lobiranje događa, bilo ono regulisano ili ne, donošenje Zakona je značajan napredak u ostvarivanju vladavine prava. Kada u avgustu počnemo da primenjujemo ovaj Zakon Srbija će u potpunosti ispuniti preporuku GRECO. -

Sa druge strane, kako je reč o potpuno novoj oblasti, koju uređuje naše pravo, za doslednu primenu ovog Zakona potrebne su ozbiljne pripreme. Radi se o materiji koja je nova za sve, kako za lobirana lica, tako i za lobiste, a svakako i za Agenciju, koja je ovim Zakonom dobila ozbiljna ovlašćenja - istakao je direktor Sikimić, dodajući da je veoma značajno što je Agencija dobila veliku podršku od OEBS-a i ODIHR-a, u pogledu obuka i treninga za primenu Zakona.

Zakon propisuje ovlašćenje direktora Agencije za borbu protiv korupcije da donese Kodeks ponašanja učesnika o lobiranju, a Agencija će biti nadležna za upis u Registar lobista, odnosno Registar pravnih lica koja vrše lobiranje, za vođenje tih registara, kao i za brisanje lobista i pravnih lica koji vrše lobiranje iz registara. Agencija će biti nadležna i za sprovođenje obuka lobista.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 03.04.2019.
Naslov: Redakcija