Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Predlog reforme sudstva je korak unazad, stav je Vrhovnog kasacionog suda


Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe korak je unazad u odnosu na ranija rešenja, ocenio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

On je rekao da je Vrhovni kasacioni sud imao sednicu na tu temu i Ministarstvu pravde dostavio je predloge na radni tekst, sa primedbama i predlozima.

Milojević je istakao da je Vrhovni kasacioni sud zaključio da po predloženom tekstu sudije samo čine kvorum u Visokom savetu sudstva.

"Svi potenciramo na sastavu Visokog saveta sudstva i tom takozvanom zlatnom glasu. U takvom sastavu sudije u neku ruku samo čine kvorum", konstatovao je on.

Izvor: Vebsajt N1, 07.03.2018.
Naslov: Redakcija