Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Ministarstvo pravde najavljuje izmene ZKP-a radi ubrzanja postupaka, ali će o tome konačnu reč dati stručna javnost, pre svega tužioci i sudije, koji ga svakodnevno primenjuju


Ministarka pravde, Nela Kuburović, najavila je mogućnost izmene Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP), ali je istakla da će konačnu reč o tome da li je i u kojim delovima potrebno menjati taj akt dati struka.

"Svakako je bilo predviđeno da se vrše izmene i dopune ZKP-a, a stručna javnost, pre svega tužioci i sudije, koji ga svakodnevno primenjuju, jeste ta koja bi trebalo da ukaže koji su nedostaci", rekla je Kuburović.

Prema njenim rečima, oni su ti koji treba da ukažu šta je ono što treba da se menja, da se izbaci iz zakona i kako treba da se poboljša da bismo imali efikasniju primenu i brže postupke u krivici.

Izvor: Vebsajt Blic, 08.02.2017.
Naslov: Redakcija