Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Narodna skupština Republike Srbije na prvoj sledećoj sednici treba da konstatuje, bez rasprave, da su se stekli uslovi za ostavku Ombudsmana i tada počinje rok od najviše šest meseci u kome će biti izabran novi Zaštitnik građana


Dosadašnji zamenik Zaštitnika građana, Miloš Janković, biće vršilac dužnosti Ombudsmana nakon što je Saša Janković podneo ostavku.

Odgovarajući na pitanje ko će stati na čelo kancelarije Zaštitnika građana, Saša Janković je rekao da je u skladu sa Zakonom o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007) ovlastio svog zamenika Miloša Jankovića da tu funkciju obavlja dok Narodna skupština ne imenuje novog Ombudsmana.

Prema Zakonu, Narodna skupština Republike Srbije na prvoj sledećoj sednici treba da konstatuje, bez rasprave, da su se stekli uslovi za njegovu ostavku i tada počinje rok od najviše šest meseci u kome će biti izabran novi Zaštitnik građana.

Predloge za kandidata kome će biti poverena ova funkcija dostavljaju poslaničke grupe skupštinskom Odboru za ustavna pitanja koji većinom glasova mora da usvoji predloge i dostavi konačnu listu parlamentu na glasanje. Novi Zaštitnik građana bira se većinom glasova ukupnog broja narodnih poslanika.

Meho Omerović, predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava, kaže da je paradoks što procedura nalaže da se ovim izborom bavi Odbor za ustavna pitanja, s obzirom na to da Odbor za ljudska prava najbliže sarađuje sa Zaštitnikom građana i prati njegov rad.

- Ako se ko bavi pitanjima ljudskih prava, to je Odbor kojim predsedavam i prva instanca sa kojom smo uspešno sarađivali svih ovih godina je upravo Zaštitnik građana. Zbog toga ćemo zainteresovano razmatrati buduće predloge i svakako ćemo dati svoju preporuku i mišljenje - naglašava Omerović.

Izvor: Vebsajt Danas, A. Popović, 08.02.2017.
Naslov: Redakcija