Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA: Nacrt zakona bi trebalo da bude upućen u skupštinsku proceduru u prvom kvartalu 2017. godine. Glavni zadatak dečjeg ombudsmana je promocija i zaštita najmlađih utvrđenih Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim dokumentima


Donošenje zakona o dečijem ombudsmanu najavljivano je još 2008. godine, međutim, do sada ovaj zakon nije usvojen, da bi nedavno, aktuelni ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenuo inicijativu za donošenje Nacrta zakona o zaštitniku prava deteta. Inicijativa je pokrenuta, iako u okviru Kancelarije za zaštitu građana već deluje Zaštitnik dece.

U Srbiji je za godinu dana zabeleženo više od 6.500 slučajeva nasilja nad decom - od fizičkog, preko zanemarivanja, do psihičkog, ekonomskog i seksualnog. Od toga, čak 98 odsto nasilja nad decom je u biološkoj porodici. Utvrđeno je da deca nasilje trpe od roditelja, braće i sestara, od onih koji su im najbliži. Kako je ministar rada rekao, za borbu protiv toga predložen je Nacrt zakona.

Ministarstvo smatra da je, "zbog značaja i kompleksnosti ove oblasti, kao i zbog najboljeg interesa deteta, potrebno unapređenje ove oblasti i na tome se intenzivno radi i kroz definisanje izmena i dopuna propisa koji regulišu ovu oblast".

Ministar je objasnio i da je uvođenje institucije dečijeg ombudsmana, između ostalog, i naša obaveza prema konvenciji UN, kao i da ona postoji u većini evropskih zemalja.

- Time značajno dižemo položaj dece u zemlji, čuvamo njihova prava. Ne mogu da nađem argument da je to nešto loše - rekao je ministar.

Međutim, podsećanja radi, zaštitom dečijih prava državni organ – Kancelarija za zaštitu prava građana bavi se još od 2008. godine. Za to je zadužena zamenik Zaštitnika građana Gordana Stevanović. Ona se bavi pravima dece, od formiranja Kancelarije zaštitnika građana, dakle od 2008. godine. Od tada se kancelariji neposredno obraćaju i deca. Do sada je u Kancelariju stiglo više od 3.000 pritužbi i iz nje je upućeno oko 600 preporuka.

Prema rečima Gordane Stevanović, ova institucija je članica svih međunarodnih mreža, među kojima su i Evropska mreža ombudsmana za decu i Ombudsman dece Jugoistočne Evrope.

- Da bi se bilo članom tih međunarodnih tela moraju se ispuniti najviši standardi u oblasti ostvarivanja prava deteta, i to daje legitimitet rada ovoj instituciji - smatra zamenica Zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović.

I dok usvajanje zakona i izbor posebnog zaštitnika dece u Ministarstvu rada pravdaju željom da se stvari podignu na viši nivo i rade bolje, kao i obavezama prema Komitetu za prava deteta UN, u Kancelariji zaštitnika građana kažu da država nema nikakvu obavezu, i da je Komitet zemljama koji nisu previše bogate preporučio da umesto formiranja novih, jačaju postojeće institucije.

U Ministarstvu najavljuju da će Nacrt zakona u skupštinsku proceduru ući u prvom kvartalu 2017. godine.

Osnovna nadležnost Zaštitnika prava deteta je da prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Srbiji koji se odnose na zaštitu prava dece, s odredbama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), Konvencije UN o pravima deteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa dece. Zaštitnik prava deteta ovlašćen je da svim organima državne uprave, kao i svima koji obavljaju poslove u vezi sa decom, predlaže preduzimanje mera za sprečavanje štetnih postupanja koja ugrožavaju prava i interese dece, da upozori na nepravilnosti, kao i da zahteva i da dobije izveštaje o preduzetim merama.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, V. C., 06.12.2016.
Naslov: Redakcija