Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: DA LI ćE IZMENJENI SASTAV DVT DONETI PROMENE U DOMAćEM TUżILAšTVU?


Sudeći prema rezultatima izbora za članove Državnog veća tužilaca i programa na osnovu kojih su izglasani, od aprila 2016. godine možemo da očekujemo izmene u radu domaćeg tužilaštva koje, priznaju to i sami tužioci, ne uspeva da izađe na kraj sa Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP)

Hitno povećanje broja zamenika javnih tužilaca, odgovornije raspolaganje novcem, ravnomerna raspodela predmeta, poboljšanje uslova rada, iniciranje izmena ZKP, neke su od glavnih tačaka programa na koji su svoj potpis zajednički stavili zamenik republičkog javnog tužioca Goran Ilić, zamenik Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu Radovan Lazić i zamenica osnovnog javnog tužioca u Beogradu Svetlana Nenadić, svo troje visoko pozicionirani u Udruženju tužilaca i zamenika tužilaca Srbije (UTS).

Pored njih troje, tužioci širom zemlje su svojim glasovima odlučili da ih u narednih pet godina u Državnom veću predstavljaju i Tatjana Lagumdžija, viši javni tužilac u Subotici, Sandra Kulezić, zamenik osnovnog javnog tužioca u Šapcu i Stanislav Dukić, viši javni tužilac u Novom Pazaru. Zajedno sa predstavnikom advokature i profesure, oni bi, ako tako odluče poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, trebalo da čine izborne članove DVT-a koji će se u nadgledanju nezavisnosti tužilaštva pridružiti Republičkom javnom tužiocu, ministru pravde i predsedniku nadležnog parlamentarnog odbora koji su u ovom telu po funkciji.

U programu sa kojim su izašli pred kolege, Ilić, Lazić i Nenadićeva su definisali niz zahteva koje će izneti pred ostale članove DVT-a kako bi dobili telo koji će "u potpunosti obezbediti samostalnost javnog tužilaštva, od koga tužioci neće strahovati, nego će mu verovati".

Uzimajući u obzir znatno povećan obim posla koji je tužiocima nametnuo novi ZKP, troje članova Udruženja tužilaca će, ukoliko postanu članovi DVT-a insistirati na povećanju broja zamenika javnih tužilaca i izbor novih zamenika javnih tužilaca. Kako su brojna tužilaštva opterećena dugovanjima, jedna od tačaka programa se odnosi i na odgovornije postupanje DVT-a u vezi sa sprovođenjem budžetskih nadležnosti.

Novi članovi DVT-a će zahtevati izmenu Pravilnika o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 58/2014) kako bi bila otklonjena "dramatična" nejednakost u broju predmeta koji su dodeljeni u rad zamenicima javnih tužilaca.

Oni će takođe insistirati na boljim uslovima rada. "Neophodno je obezbediti takve uslove rada da svaki obrađivač predmeta može da se posveti poslu. Kada po troje ljudi radi u kancelariji veličine kupatila, teško se od njih može očekivati kvalitetan rad", navodi se u planu.

Program najavljuje promenu kursa kada je osnovna ustavna nadležnost DVT-a u pitanju - zaštita samostalnosti javnog tužilaštva. Na to se nadovezuje obećanje budućih članova da će u prostorijama DVT-a razgovarati sa svakim nosiocem javnotužilačke funkcije koji to zatraži, radi rešavanja problema sa kojima se susreće u radu ili stavljanja primedbi na rad DVT-a.

Dodatno, troje članova Udruženja tužilaca i zamenika tužilaca Srbije će zahtevati izmenu Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije ("Sl. glasnik RS", br. 55/2009).

Ako je verovati planu, DVT bi mogao u narednom periodu da inicira izmene ZKP-a kako bi se eliminisale brojne nejasnoće koje su u njemu sadržane.

Na kraju, prema planu na osnovu kojeg su dobili poverenje kolega, članovi DVT-a će zahtevati izmene propisa radi povećanja značaja apelacionih javnih tužilaštava i aktivniju ulogu DVT u postupku izmene Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pregovora sa EU za Poglavlje 23.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija