Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO XXV SAVETOVANJE PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA NA ZLATIBORU


U periodu od 6. do 8. septembra 2017. godine, na Zlatiboru, održano je XXV savetovanje sudija privrednih sudova Republike Srbije.

U tri radna dana razmatrane su teme iz oblasti privrednog prava, stečaja, parničnog i izvršnog postupka, privrednih prestupa i drugo.

Posebne teme bile su predmet okruglih stolova i to Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje) i Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.

Drugog dana savetovanja u okviru okruglog stola, održana je i prezentacija pravne baze Paragraf Lex za sve prisutne sudije i ostale učesnike savetovanje. U okviru prezentacije posebna pažnja je posvećenja bogatoj zbirci sudskih odluka objavljenih u biltenima sudske prakse privrednih sudova od 1995 do 2017. godine, kao i uspešnoj saradnji Privrednog apelacionog suda i kompanije Paragraf.

Radni materijal sa savetovanja biće objavljen u okviru Biltena sudske prakse broj 3/2017 i biće dostupan u pravnoj bazi Paragraf Lex.

Izvor: Redakcija, 7.9.2017.