Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAPLATE PREMIJE OSIGURANJA STAMBENOG KREDITA KOD NKOSK OD STRANE BANAKA: Državna revizorska institucija nije se bavila odnosom između banaka i klijenata, već je cilj revizije bio da se utvrdi kako Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita sprovodi svoje propise


Državna revizorska institucija, koja je 2014. godine ustanovila i objavila u izveštaju da je Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita odlukom Upravnog odbora svojim zaposlenim (22 radnika za osiguranje 24 stana) omogućila da ne plaćaju polise osiguranja, nije se bavila poslovnom politikom banaka ni odnosom između banaka i klijenata. Radoslav Sretenović objašnjava da je cilj revizije bio da se utvrdi kako Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita sprovodi svoje propise.

Bavili smo se poslovima koji su u nadležnosti Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita i tu smo utvrdili da su 22 zaposlena, po odluci Upravnog odbora, oslobođena plaćanja premije osiguranja. Nismo ulazili u odnos između banaka i klijenata. Za nas je bilo interesantno da vidimo da li banke plaćaju premiju osiguranja NKOSK-u – kaže Sretenović i dodaje da je DRI dao preporuku NKOSK-u da prekinu sa ovakvom praksom što su oni i učinili.

Prema izveštaju DRI iz 2014. godine, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita stavila je svoje zaposlene u privilegovan položaj u odnosu na ostale građane, jer im je odlukom UO omogućila da bez nadoknade osiguraju svoje pozajmice čime je prihod korporacije umanjen 5,5 miliona dinara.

Upravni odbor NKOSK-a je svojim odlukama oslobodio zaposlene od obaveze plaćanja premije osiguranja stambenog kredita, a zatim je dodatno ukinuo i njihovu obavezu da u slučaju prestanka radnog odnosa, plate pun iznos premije osiguranja. Time je u neravnopravan položaj stavio ostale korisnike kredita koji imaju obavezu da plate pun iznos premije osiguranja i time zloupotrebio svoje ovlašćenje iz pravila poslovanja NKOSK-a – navedeno je u izveštaju DRI. Sretenović nije želeo da komentariše prvostepenu odluku Trećeg osnovnog suda u Beogradu koji je u jednom slučaju presudio da je naplaćivanje polise osiguranja kredita kod NKOSK-a građanima nezakonito.

Međutim, Udruženje banaka Srbije upozorava da je ova presuda tek prvostepena i jedina takva do sada, te ostaje da se sačeka konačna presuda po ovom pitanju.

Banke su u ugovorima o stambenim kreditima osiguranim kod NKOSK-a jasno naznačile kako u predugovornoj fazi tako i u fazi zaključenja ugovora o kreditu da klijent preuzima trošak premije osiguranja, pa su saglasno tome apsolutno netačni navodi da klijentima prilikom odobravanja kredita nije bila predočena obaveza plaćanja premije, niti koju korist imaju od toga – naveli su u Udruženju banaka Srbije.

Oni su naglasili da naknada za premiju ove vrste osiguranja ni na koji način ne predstavlja štetu za klijenta. Kako su naveli, građani koji su se opredelili za ovaj model kredita otplaćivali su stambeni kredit po kamati koja je gotovo duplo povoljnija od kamate na kredite koji nisu osigurani kod NKOSK-a, naveli su u Udruženju banaka i istakli kako ovakve teme u medijima ne koriste klijentima banaka nego organizacijama koje podstiču klijente da tuže banke po ovom osnovu.

U organizacijama koje se bave zaštitom korisnika finansijskih usluga tvrde da argument koji banke navode, kako su plaćanjem polise osiguranja građani dobijali povoljnije kamate, ne stoji, jer su im banke ionako te kamate jednostrano povećavale. Građani su i zbog toga tužili banke, a sudovi su presuđivali uglavnom u korist klijenata i odluke su odavno pravosnažne.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 06.09.2017.
Naslov: Redakcija