Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI: Preispitaće se rizik rada u civilu, kao i eventualne mogućnosti zloupotreba uniforme van radnog vremena


U Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji, o kome se trenutno vodi javna rasprava, predviđeno je da komunalni milicajci imaju pravo da poslove obavljaju i bez uniforme "po nalogu načelnika", a da nije detaljnije opisano koji su to poslovi. Odgovarajući na pitanja da li će poslovi koje će budući milicajci obavljati u civilu biti definisani kako bi se smanjila mogućnost zloupotreba, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić najavio je da će još jednom biti ispitana opravdanost ovakvog člana.

"Odredba koja se tiče rada u civilu je predlog Radne grupe. Ostaje prostor da se do kraja postupka javne rasprave i do kraja pripreme Nacrta zakona još jedanput ispita opravdanost postavljanja takve odredbe i da se proceni da li je to neophodno", odgovorio je zamenik ministra Mogić.

On tvrdi da postoje "opravdani razlozi zbog kojih je takva odredba u startu i predložena".

"Kada imate svakodnevno postupanje u određenom reonu u kome vas vide i prepoznaju, dolazite u situaciju da ne možete da postupate kako bi trebalo, postoje razlozi zbog čega bi trebalo da se na tim mestima pojavljujete i u civilu", rekao je Mogić opravdavajući predloženo rešenje.

Na pitanje da li činjenica da nije precizirano u kojim je situacijama dozvoljen rad u civilu ostavlja prostor za zloupotrebu, on kaže da mu je "logičnije da postoje rizici od zloupotreba uniformi van radnog vremena".

"Meni se čini da je logičnije da postoje rizici od zloupotreba uniformi, a ne rada u civilu. Kao jedna od težih povreda radne discipline, odnosno dužnosti, uvodi se korišćenje uniforme van radnog vremena bez posebnog ovlašćenja. Kao što sve može da bude zloupotrebljeno, verovatno može biti zloupotrebljen i rad u civilu. Do kraja rada na pripremi ovog Nacrta zakona preispitaćemo sve situacije i rizike rada u civilu, kao i eventualne mogućnosti zloupotreba uniforme van radnog vremena", zaključio je Mogić.

Predstavnici komunalnih policija gradova i opština širom Srbije su izneli svoje predloge i kritike na postojeći Nacrt zakona, zamerajući to što nisu učestvovali u njegovoj izradi. Pomoćnik ministra Saša Mogić ovo je obrazložio činjenicom da inicijalno nije bila planirana potpuna promena zakona, već priprema i usvajanje izmena.

Najveća polemika na okruglom stolu vodila se oko radno-pravnog statusa komunalnih policajaca, a u čuo se i zahtev za uvođenje beneficiranog radnog staža jer je to, kako tvrde predstavnici komunalne policije, neophodno zbog stresne profesije.

Podsetimo, ukoliko bude usvojen ovakav zakon, komunalna milicija će, osim dosadašnjih zadataka, pružati i asistencije u izvršenjima službi u jedinicama lokalne samouprave. Ovo znači da će komunalci ubuduće pomagati gradskim službama pri isključenju struje, vode…

Komunalni milicajci takođe će moći i da zaustavljaju vozila, iako po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon i 87/2018), to može obavljati samo saobraćajna policija. Takođe, prema Nacrtu zakona, svoj posao komunalni milicajci mogu obavljati i u civilu "po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije".

Još jedna od novijih stvari koju donosi Nacrt zakona je i promena imena komunalna policija u komunalna milicija i to zbog nedavno usvojenog Zakona o izmenama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) kojima je utvrđeno da pravo na upotrebu naziva "policija", ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

Zato je Ministarstvo, sudeći po obrazloženju za donošenje ovog Nacrta zakona koje se navodi na kraju teksta, izabralo da se naziv ove službe izmeni u naziv komunalna milicija.

Prema Nacrtu zakona, još jedna izmena je i ukidanje odredbe kojom se jedan komunalni policajac zapošljavao na 5.000 građana, što praktično otvara prostor da se novi broj ovih službenika zaposli.

Da će se broj komunalnih milicajaca u Beogradu uvećati najavio je i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je potvrdio da će komunalni milicajci dobiti neke nove nadležnosti i šira ovlašćenja i da će u narednih nekoliko godina biti angažovano oko 1.000 novih policajaca.

Izvor: Vebsajt Insajder, 28.02.2019.
Naslov: Redakcija