Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE: Uvodi se taksa za službene kontrole, koja će biti jedinstvena za sve subjekte


Na dnevnom redu Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini nalaze se:

Svi predlozi zakona prošli javnu raspravu i upućeni su u skupštinsku proceduru u novembru mesecu 2018. godine.

O Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, Ministarstvo će ove godine posebnu pažnju posvetiti ovom pitanju, s obzirom na otpočinjanje pregovara o Poglavlju 12, koje se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, ali to nije osnovni, niti jedini razlog za donošenje izmena i dopuna ovog Predloga zakona. Ovim zakonom jasno se definiše podela nadležnosti između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva zdravlja u pogledu kontrole robe koja se nalazi u maloprodajnim objektima. Ovim Predlogom zakona Direkciji za nacionalne referente laboratorije obezbeđuje se referentnost, kako bi bila jedna vrsta kontrolnog mehanizma za sve ostale akreditovane laboratorije za kontrolu hrane.

Ovim predlogom vrši se usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, bolje definišu pojmovi i nadležnosti, a novim članom uvodi se taksa za službene kontrole, koja će biti jedinstvena za sve subjekte. Takođe, Predlogom zakona jasnije se određuju kompetencije nacionalnih referentnih laboratorija.

Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, pre svega će se regulisati problemi registracije preparata za zaštitu bilja, a takođe je najavljeno uvođenje instituta za zaštitu bilja.

Osnovni zakon donet još 2009. godine i delimično je usklađen sa direktivama i uredbama EU. Razlog za izmene se ogleda u delu koji se odnosi na registraciju sredstava za zaštitu bilja i u propisanoj kontroli uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i primenu pesticida. Takođe, uspostavlja se sistem službenih i referentnih laboratorija i usklađuje postupak registracije i evaluacije, kao i sistem obuke svih koji imaju kontakte sa sredstvima za zaštitu bilja.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja, definišu se svi subjekti u oblasti zdravlja bilja koji čine fitosanitarni sistem Republike Srbije. U cilju što uspešnije realizacije zadataka u oblasti zdravlja bilja bliže se definišu subjekti u oblasti zdravlja bilja, obaveze i odgovornosti navedenih subjekata, kao i uslovi i način ustupanja poslova.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja neće uticati na stepen usklađenosti sa direktivama EU, jer se vrše suštinske izmene radi poboljšanja rada na ispunjavanju ciljeva zakona i otklanjanju nedostataka koji su uočeni u njegovoj primeni, a pre svega to se odnosi na organizaciju poslova, bolju implementaciju međunarodnih standarda i donošenje bitnih fitosanitarnih mera.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.03.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija