Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: RFZO saopštava da nema potrebe da osiguranici na preglede kod izabranog lekara u domovima zdravlja nose staru knjižicu, te da problem leži u lošoj organizaciji zdravstvenih ustanova


Na preglede kod izabranog lekara u domovima zdravlja, mnogi građani i dalje, uz novu zdravstvenu karticu, nose i staru knjižicu.

Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) poručuju da nema potrebe da osiguranici nose dve zdravstvene legitimacije i da je problem u lošoj organizaciji zdravstvenih ustanova.

Osim za preglede, korisnicima se sugeriše da ponesu papirnu knjižicu i kada je potrebno samo da uzmu mesečnu terapiju.

Kada je Beograđanka S.B. otišla po recept u dom zdravlja rečeno je da je potrebno imati i staru legitimaciju. Ona se pita zašto su građani uopšte morali da menjaju knjižice, kada uvek kad idu kod lekara nose obe. Odgovor u domu zdravlja je bio: "Tako mora".

"Organizacija zdravstvenih ustanova nije u nadležnosti Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, već direktora. Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu nije potrebno koristiti staru knjižicu, posebno zbog toga što se ona poništava nakon uručivanja nove zdravstvene kartice. Nećemo ulaziti u razloge zbog kojih se pojedinim osiguranicima traže stare zdravstvene knjižice, iako se na osnovu informacija kojima RFZO raspolaže može zaključiti da je reč o lošoj organizaciji zdravstvenih ustanova, koje i dalje ne koriste sve mogućnosti informacionih sistema kojima raspolažu", kažu u RFZO.

Primedbe na elektronske knjižice bile su da nemaju broj kartona, ime izabranog lekara, upozorenja na eventualne alergije, podatke o primljenim vakcinama...

U RFZO navode da je na čip zdravstvene kartice moguće upisivati i ažurirati samo podatke u vezi sa zdravstvenim osiguranjem.

"S obzirom na to da se tiču zdravstvenog stanja, a ne zdravstvenog osiguranja, podaci o alergijama, krvnoj grupi, vakcinama, bolestima od kojih osigurana lica boluju treba da se nalaze u centralizovanoj bazi podataka elektronskog kartona", navode u RFZO. To je u nadležnosti projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.

Građani koji imaju overene stare zdravstvene knjižice mogu da ih koriste do datuma označenog na markici osiguranja, odnosno do uručenja zdravstvene kartice. Ako nova zdravstvena legitimacija ne bude gotova, odlazak kod doktora je moguć samo uz potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite, koju izdaje matična filijala RFZO. Neophodno je i da je predat zahtev za izdavanje nove kartice, kao i da su plaćeni doprinosi. U suprotnom, pravo na lekarsku pomoć imaju samo hitni slučajevi.

Izvor: Vebsajt 021, 07.03.3017.
Naslov: Redakcija