Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Na čip zdravstvene kartice moguće je upisivati i ažurirati samo podatke u vezi sa zdravstvenim osiguranjem. S obzirom na to da se tiču zdravstvenog stanja, a ne zdravstvenog osiguranja, podaci o alergijama, krvnoj grupi, vakcinama, bolestima od kojih pacijent boluje, treba da se nalaze u centralizovanoj bazi podataka elektronskog kartona, što je u nadležnosti projekta Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja


Uvođenje elektronskih zdravstvenih kartica onemogućiće zloupotrebe, tj. falsifikovanje zdravstvene isprave. Takođe, sigurnosni sistemi zdravstvene kartice obezbeđuju visoku zaštitu administrativnih podataka na čipu. Za razliku od papirne zdravstvene knjižice, zdravstvena kartica ne sadrži JMBG, u cilju zaštite podataka o ličnosti. Promene ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja...) obavljaće se učitavanjem novih podataka na čip kartice, bez promene same isprave. Takođe, najažurniji podaci o zdravstvenom osiguranju će u svakom trenutku biti dostupni zdravstvenoj ustanovi i osiguranom licu, bez obzira na to da li su podaci na čipu ažurni, odnosno sinhronizovani, navode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Kako dalje navode, na čip zdravstvene kartice moguće je upisivati i ažurirati samo podatke u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, kao što je predviđeno Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 - ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 - ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 - ispr., 96/2012, 98/2012 - ispr., 114/2012, 110/2013, 71/2014, 17/2015 - odluka US, 91/2015 i 98/2016).

- S obzirom na to da se tiču zdravstvenog stanja, a ne zdravstvenog osiguranja, podaci o alergijama, krvnoj grupi, vakcinama, bolestima od kojih pacijent boluje, treba da se nalaze u centralizovanoj bazi podataka elektronskog kartona, što je u nadležnosti projekta Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja. RFZO aktivno prati i podržava projekat IZIS. U vezi sa tim, RFZO ne planira projekat elektronskog kartona za zdravstvenoj kartici, ne samo zbog toga što je elektronski karton sastavni deo IZIS-a, već zato što takva praksa nije prepoznata u evropskim zemljama (npr. Nemačkoj ili Sloveniji). Osim poznate činjenice da Ministarstvo zdravlja o okviru IZIS planira elektronski karton, posebna tema bi bila opravdanost i formalno-pravni osnov da RFZO upravlja servisom koji bi pružao informacije o zdravstvenom stanju osiguranika - kažu u ovoj instituciji.

Izvor: Vebsajt Blic, 01.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija