Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Koalicija nevladinih organizacija traži povlačenje ustavnih izmena


Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina zahtevala je da Ministarstvo pravde Srbije odmah povuče Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe o kojoj se vode javne konsultacije, jer ona predstavlja značajan korak unazad u odnosu na aktuelni najviši pravni akt zemlje koji je i sam višestruko manjkav.

"Umesto da ide ka stvaranju uslova i garancija za nezavisnost pravosuđa, ovaj radni tekst ugrožava autonomiju pravosudne vlasti koja predstavlja jedno od osnovnih načela vladavine prava i jača poziciju izvršne i zakonodavne vlasti. Prema rečima pravnih eksperata, radnu verziju amandmana Ministarstva pravde na Ustav Srbije nije moguće redigovati već se posao mora vratiti na početak", navela je Građanska Vojvodina u saopštenju.

Građanska Vojvodina je podsetila da je predstavljena Strategija za proširenje EU, koja je pred Srbiju i ceo Zapadni Balkan kao ključne zadatke stavila upravo vladavinu prava i slobodno sudstvo, pored normalizacije međusobnih odnosa, poštovanja ljudskih prava i medijskih sloboda i razvoja tržišne ekonomije.

"Predložene izmene Ustava su nažalost simbol 'napretka' Srbije ka EU: dok se, doduše sa zakašnjenjem - formalno ispunjavaju preuzete evropske pregovaračke aktivnosti, dotle se ostvaruju sasvim suprotni ciljevi, i mi kao država i društvo sve dublje tonemo", navodi se u saopštenju.

Građanska Vojvodina je nastala 2006. godine, kada je organizovala kampanju bojkota referenduma o Ustavu Srbije, jer je smatrala da je aktuelni Ustav generator brojnih političkih i društvenih devijacija i da je neophodno pokrenuti postupak za donošenje novog najvišeg pravnog akta zemlje, ali nikako na način kako to radi aktuelna vlast.

"Neprihvatljivo je takođe da novi Ustav bude posledica zakulisnih međupartijskih dogovora, kao što je to bio prethodni. Ustavne promene moraju biti u skladu sa najvišim standardima EU, uz učešće najznačajnijih pravnih eksperata i široku, inkluzivnu javnu raspravu. One moraju voditi ka uspostavljanju funkcionalne države kroz jačanje vladavine prava, institucionalnog sistema, onemogućavanje autokratije, poštovanje ljudskih prava, ali i kroz proces decentralizacije i regionalizacije zemlje", piše u saopštenju.

Građansku Vojvodinu čine Centar za regionalizam, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Građanska akcija Pančevo, Zelena mreža Vojvodine, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za interkulturnu komunikaciju, Vojvođanski građanski centar i Centar građanskih vrednosti.

Izvor: Vebsajt N1, 07.02.2018.
Naslov: Redakcija