Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA: Za organizacije civilnog društva članarina nije obavezujuća i odnosi se samo na udruženja koja su izričito pristala na plaćanje pomenute članarine, jer prema Zakonu udruženja mogu da budu, ali nisu po sili Zakona članovi privrednih komora


Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom obratilo se nekoliko organizacija civilnog društva sa zahtevom za davanje mišljenja i tumačenja odredbi Zakona o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon) i Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016 - dalje: Odluka), koji se odnose na udruženja kao moguće članove Privredne komore Srbije i visinu članarine koja je za njih određena.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava organizacije da članarina nije obavezujuća i odnosi se samo na udruženja koja su izričito pristala na plaćanje pomenute članarine, jer prema Zakonu udruženja mogu da budu, ali nisu po sili Zakona članovi privrednih komora.

Odlukom je određeno da udruženja plaćaju članarinu PKS u visini od 1.000 dinara mesečno, dok privredni subjekti sa godišnjim poslovnim prihodom od 20 miliona do 300 miliona dinara plaćaju članarinu u visini od 300 dinara mesečno.

S tim u vezi, Kancelarija se obratila Privrednoj komori Srbije, imajući u vidu da udruženja koja su osnovana prvenstveno kao neprofitna pravna lica u opštem interesu građana a ne radi sticanja dobiti, ne mogu imati visoke godišnje poslovne prihode, sa predlogom da se iznos mesečne članarine za udruženja umanji u što kraćem roku.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, 06.02.2017.
Naslov: Redakcija