Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine u 2017. godini iz budžeta će dobiti četiri milijarde dinara, ali još uvek nije sigurno da li će građani i dalje TV taksu plaćati 150 dinara ili će ona biti skuplja


Koliko će građani 2017. godine plaćati gledanje programa javnih servisa i kako će se Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine finansirati od januara, još nije odlučeno, iako se Nova godina približava. Izvesno je, bar prema Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, da će RTS i RTV i u 2017. godini od države dobiti četiri milijarde dinara, kao i ove godine. Ali nije sigurno da li će građani i dalje TV taksu plaćati 150 dinara ili će ona biti skuplja.

Sudeći prema planu države da istim iznosom finansira javne servise i naredne godine, verovatno ni taksa neće biti povećavana. Ali o tome odluku treba da donesu upravni odbori RTS-a i RTV-a. Bar tako predviđa Zakon o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 103/2015), usvojen 2014. godine. Istina, taj isti Zakon predvideo je da će iznos TV takse biti do 500 dinara, ali je Vlada Republike Srbije odlučila da građani plaćaju 150 dinara. Ovaj Zakon predvideo je da se iznos takse može menjati i usklađivati sa troškovima života, počevši od 2017. godine.

O načinu finansiranja javnih servisa u RTS-u i Ministarstvu kulture i informisanja ne žele da govore, jer, kako kažu, nemaju informacije kako će finansiranje izgledati od sledećeg meseca.

U svakom slučaju, kako Zakonu o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), koji je odredio budžetsku dotaciju i taksu od 150 dinara, ističe rok za manje od mesec dana, pred parlamentarce će po hitnom postupku morati da dođe njegova izmena, da bi rok bio produžen. Jer ako ovaj Zakon više ne bude važio, moraće da se primenjuju pravila postavljena Zakonom o javnim medijskim servisima, koji ne dozvoljava budžetsko finansiranje, osim kroz učešće na medijskim konkursima.

Zakon o javnim medijskim servisima predviđa da određene socijalne kategorije i vlasnici objekata u kojima niko ne živi budu oslobođeni plaćanja pretplate. Mnogi još nisu uspeli da ostvare ovo pravo, iako su odavno poslali dokumentaciju. Iz RTS-a im je obećano da će im novac biti refundiran. Do septembra 2016. godine oko 80.000 građana podnelo je zahtev za oslobađanje, ali je tek 6.500 oslobođeno. U RTS-u su ovako mali procenat objasnili nepotpunom dokumentacijom koju građani šalju. Građani koji su jednom uspeli da se oslobode plaćanja trebalo bi da budu spokojni sve dok im se okolnosti ne promene, pa možda steknu uslov za plaćanje.

Za razliku od nekadašnje TV pretplate, čiji procenat naplate bio ispod 50 odsto, TV taksu, koja takođe stiže na računima za struju, plaća 94 odsto građana. Procenat naplate je visok, jer građani ne mogu da ostvare popust dok ne plate nadoknadu za javne servise.

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

Član 2

Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi i to: Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" (u daljem tekstu: RTS) i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine" (u daljem tekstu: RTV) delimično se finansiraju iz takse za javni medijski servis, a delimično iz budžeta Republike Srbije.

Visina takse za javni medijski servis i budžetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni medijski servis, a u funkciji obavljanja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, obezbeđivanja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika.

Član 9

Visina takse jedinstvena je na celoj teritoriji Republike Srbije, utvrđuje se u mesečnom iznosu od 150,00 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 05.12.2016.
Naslov: Redakcija