Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Test samostalnosti preduzetnika primenjivaće se od 1. marta 2019. godine. Oni koji rade za domaće kompanije "testiraće" poslodavci, dok će oni koje angažuju stranci morati da urade samoprocenu. Ako poreznici otkriju da preko svoje agencije pojedinac radi samo za jednu domaću kompaniju, umesto da bude zaposlen u njoj, razrezaće firmi namet od čak 85 odsto. Preduzetnik koji radi za stranca, u istoj situaciji, morao bi lično da plati porez od 46 odsto


Država je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana rešila da zaustavi poslednjih godina raširenu praksu firmi da radnike angažuju kao agencije, umesto da ih prime u radni odnos. Preduzetnici će proći kroz "rešeto" devet kriterijuma. Oni koji rade za srpske kompanije "testiraće" poslodavci, dok će oni koje angažuju stranci morati da urade samoprocenu. Suština je da, ukoliko žele da ostanu paušalci, neće smeti da rade samo za jednog poslodavca. Ova problematika najviše tišti preduzetnike u oblasti informacionih tehnologija.

Državi je u interesu da stane na put angažovanju radnika posredstvom agencija, jer takvim poslovanjem na kraju u budžet, umesto poreza i doprinosa na platu, stižu prihodi od paušalaca, koji su manji. Ako poreznici otkriju da preko svoje agencije pojedinac radi samo za jednu domaću kompaniju, umesto da bude zaposlen u njoj, razrezaće firmi namet od čak 85 odsto. Preduzetnik koji radi za stranca, u istoj situaciji, morao bi lično da plati porez od 46 odsto. Ljude koji godinama rade u ovakvim aranžmanima brine šta će se desiti ukoliko loše procene status, jer je test samostalnosti, kako tvrde, podložan različitom tumačenju.

- Pogrešno je predstavljeno da se ovo dotiče samo IT industrije - kaže Dušan S., IT preduzetnik iz Beograda. - Istina je da su kompanije iskoristile mogućnost i zaposlenima nudile opciju da rade za njih posredstvom agencije, da bi imali veću neto platu, a manje davali na poreze. Ono što meni najviše smeta jeste nepredvidivost. Pošto radim za stranog partnera, sam popunjavam test. Problem je što su te stavke veoma uopštene i podložne različitom tumačenju. Nemam dilemu da sam samostalan. Ali šta će biti ako slučajno za pet godina poreski inspektor dođe i protumači da to nisam, i retroaktivno mi razreže porez?

- Osobe koje obavljaju određene poslove za firme i u tim poslovima nisu samostalne svakako ne obavljaju "samostalnu delatnost", kakva je definicija preduzetnika - objašnjava Aleksandar Vasić, član UO Udruženja poreskih savetnika Srbije. - U jednom momentu su počele kontrole i osporavanja samostalnosti paušalaca i utvrđivanje poreskih obaveza za poslodavce. Ta praksa je dovela do potpune pravne nesigurnosti, jer nisu bili zakonom uređeni kriterijumi za procenu samostalnosti.

Procenu samostalnosti će, kako objašnjava Vasić, raditi i poslodavci i preduzetnici, ali i poreski organi u postupcima kontrole.

- Može se desiti da neke kriterijume preduzetnici i poslodavci shvate različito u odnosu na poreske inspektore - kaže Vasić. - U tom slučaju će utvrditi poresku obavezu. Ovo bi bio veliki udar na firme ili preduzetnike, i zato kriterijumi i njihovo tumačenje, dokazivanje i dokumentovanje moraju biti jasno i nedvosmisleno definisani.

Država namerava da uvede podsticaje za firme koje sadašnje paušalce prevedu u zaposlene. Pojedini očekuju da će tako nekadašnji paušalci opet imati veće zarade od kolega koje su sve vreme u uobičajenom radnom odnosu.

- Firme koje su do sada angažovale paušalce i time ostvarivale znatne poreske uštede i dalje će biti u povlašćenom položaju zbog korišćenja predviđenih podsticaja - ističe Vasić.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K. - S. B., 04.11.2019.
Naslov: Redakcija