Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Porodična penzija i vanbračnom partneru. Postojanje vanbračne zajednice i obaveze izdržavanja utvrđuje se u vanparničnom postupku


Pravo na porodičnu penziju može ostvariti i supružnik i vanbračni partner ukoliko su brak i vanbračna zajednica života trajali najmanje tri godine ili ukoliko sa umrlim osiguranikom vanbračni partner ima zajedničko dete, predviđeno je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je pre nekoliko dana utvrdila Vlada Republike Srbije. Pravo na porodičnu penziju može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Postojanje vanbračne zajednice i obaveze izdržavanja utvrđuje se u vanparničnom postupku.

Zakonodavac ne očekuje da će proširenje mogućnosti za ostvarivanje prava na porodičnu penziju na članove vanbračne zajednice imati značajne finansijske efekte jer mali broj građana živi u vanbračnoj zajednici.

Naime, prema rezultatima popisa iz 2011. godine, svega 236.063 stanovnika Srbije starijih od 15 godine žive u ovom obliku zajednice, što čini svega 3,8% ukupnog broja stanovnika koje pripada navedenoj dobi.

Kada su u pitanju lica stara 50 i više godina života, svega 57.508 lica je te godine živelo u vanbračnoj zajednici, što je predstavljalo oko 2% lica u tom životnom dobu.

Ne očekuje se ni da će ova zakonska odredba na duži rok značajnije uticati na porast broja korisnika porodične penzije (inače je broj korisnika ovog prava u opadanju poslednjih godina), bez obzira na veći udeo vanbračnih zajednica kod mlađeg stanovništva.

Naime, zaposlenost žena (kao osnovne kategorije korisnika porodičnih penzija) raste u mlađim starosnim grupama zaposlenih, što znači da će u većoj meri one ostvarivati pravo na svoju, starosnu penziju, a time će se smanjivati zainteresovanost za ostvarivanje porodične penzije.

Prema poslednje poznatim podacima, u avgustu 2019. godine bilo je ukupno 1.706.189 korisnika penzija u Republičkom fondu PIO. Korisnici penzija čije više od 24% stanovništva Srbije.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 04.11.2019
Naslov: Redakcija