Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti podnelo inicijativu za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o privrednim komorama, koje propisuju obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije


Ustavnom sudu Srbije predat je predlog za ocenu ustavnosti Zakona o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon), kojim se propisuje obavezno članstvo preduzeća u Privrednoj komori Srbije. Srpski privrednici nezadovoljni su odlukom države da moraju da plaćaju članarinu toj organizaciji, te ponavljaju da je reč o neustavnom rešenju, na štetu privrednika.

Privrednici su zauzeli stav da ne treba Komora da ih obavezuje da postanu njeni članovi, jer oni sami znaju da procene svoj interes, već treba da im ponudi usluge koje su im potrebne i tako ih motiviše da joj se dobrovoljno priključe.

Sa druge strane, možda bi ga lakše i podneli, da u Komori vide partnera na kog mogu da se oslone da će zastupati njihove interese.

Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) garantuje pravo pojedinca da se ne udružuje ukoliko to ne želi - to je odredba na koju se privrednici pozivaju želeći da ospore odredbe Zakona o obaveznom članstvu u komori.

"To prosto znači da niko ne može da Vas natera da budete član nekog udruženja, naročito ako se njime štite vaši privatni interesi, kako stoji u Zakonu. I Evropski sud za ljudska prava pravi razliku između zaštite javnog i privatnog interesa. Ne možete nekog naterati da bude vaš član da biste štitili njegov privatni interes", objašnjava predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koje je iniciralo ocenu ustavnosti Zakona, advokat Savo Manojlović.

Komora, sa druge strane, obećava privrednicima da će im biti na usluzi, odnosno od koristi. Za sada, kako kažu protivnici obaveznog članstva, jedinu koristi ima Komora od privrede.

Nešto više od polovine prihoda Komore planirano je od članarina, ostatak od usluga. Privrednici se pitaju i zbog čega je Komori dato da ubira prihode od taksi, koje bi, kako kažu, država trebalo da naplaćuje.

Najviše se, ipak zamera što Komora, kako kažu, ne staje na stranu privrednika nego države.

Uteha za srpske privrednike stiže od ministra privrede koji kaže da će preduzeća biti obavezna da plaćaju članarinu privrednim komorama samo u prvoj godini primene Zakona, dok se ne konstituiše komorski sistem. Nakon isteka godinu dana preduzeća će odlučivati da li će nastaviti sa plaćanjem članarine.

Izvor: Vebsajt N1, Vojislav Stevanović, 03.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija