Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: ODLAGANJE KRIVIčNOG GONJENJA I PRIMENA NAčELA OPORTUNITETA SU DOPRINELI EFIKASNOSTI PRAVOSUđA, ALI SU OTVORILI I BROJNE PROBLEME. TAKO, NA PRIMER, NE POSTOJI OGRANIčENJE ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O ODLAGANJU GONJENJA ZA SRODNA KRIVIčNA DELA. IZ TOGA PROISTIčE DA ISTA OSOBA MOžE I DESET PUTA DA SKLAPA TAKAV SPORAZUM POD USLOVOM DA NIJE REč O ISTIM KRIVIčNIM DELIMA


Sporazumi o odlaganju krivičnog gonjenja doprineli su efikasnosti pravosuđa, ali su istovremeno i otvorili niz pitanja. Da bi primena ovih sporazuma dala pune efekte zbog kojih je i uvedena u naš pravni poredak neophodne su izmene propisa koji ih uređuju, kao i povećanje transparentnosti rada tužilaštva.

Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije izjavio je da je Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) uveo u naš poredak brojne mehanizme koji su suprotstavljeni našoj pravnoj tradiciji.

- Odlaganje krivičnog gonjenja i primena načela oportuniteta su doprineli efikasnosti pravosuđa, ali su otvorili i brojne probleme. Tako, na primer, ne postoji ograničenje za sklapanje sporazuma o odlaganju gonjenja za srodna krivična dela. Iz toga proističe da ista osoba može i deset puta da sklapa takav sporazum pod uslovom da nije reč o istim krivičnim delima - rekao je Ilić.

Prema njegovim rečima, ova načela se u praksi preširoko primenjuju, zbog čega je nužna korekcija propisa koji ih uređuju.

- Naša tužilaštva prate globalni trend koji nalaže da se predmeti rešavaju, bez previše obzira na koji način. Čini mi se da je naš sistem neosetljiv kada su u pitanju prava oštećenih - naveo je Ilić.

Izvor: Vebsajt Danas, V. J., 04.10. 2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija