Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST: PROPISANA JE OBAVEZA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA DA DINARE, PRIMLJENE U GOTOVOM PO BILO KOM OSNOVU, UPLATE NA SVOJ TEKUćI RAčUN U ROKU OD SEDAM RADNIH DANA, OSIM LICA KOJA OBAVLJAJU MENJAčKE POSLOVE, KAO I NA OBAVEZE BANAKA DA BEZ NAKNADE NA ZAHTEV PREDUZETNIKA ODMAH ISPLATE NOVAC SA TEKUćEG RAčUNA DO IZNOSA OD 600.000 DINARA, A AKO JE REč O VEćEM IZNOSU NAJKASNIJE NAREDNOG RADNOG DANA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 12. avgusta, a primenjuje se počev od 01. oktobra 2015. godine.

Ovim Zakonom propisana je obaveza pravnih lica i preduzetnika da dinare, primljene u gotovom po bilo kom osnovu, uplate na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana, osim lica koja obavljaju menjačke poslove, kao i na obaveze banaka da bez naknade na zahtev preduzetnika odmah isplate novac sa tekućeg računa do iznosa od 600.000 dinara, a ako je reč o većem iznosu najkasnije narednog radnog dana.

Navedenim Zakonom je propisana zabrana za pravna lica i preduzetnike čiji su računi blokirani da međusobne novčane obaveze izmiruju ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa Zakonom.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 05.10.2015
Naslov: Redakcija