Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA: INFOSTAN NEZAKONITO NAPLAćUJE OSIGURANJE


Organizacije za zaštitu potrošača navode da je skandalozan pokušaj beogradskog Infostana da računima "nametne" nekomunalnu uslugu osiguranja bez njihove volje i saglasnosti.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) i Centar potrošača Srbije (CEPS) najoštrije osuđuju taj potez i pozivaju nadležne organe da hitno reaguju.

Ovakvu praksu Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014) tretira kao nepošteno, odnosno obmanjujuće poslovanje. Ovom namerom grubo je prekršeno više zakonskih odredbi, odnosno članova koji se odnose na dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora (član 13) i radnje propuštanja kojim se obmanjuju potrošači (član 20), kojima su građanima-potrošačima uskraćena bitna obaveštenja koja omogućavaju razumno odlučivanje u pogledu kupovine ove usluge, navodi se u zajedničkom saopštenju NOPS-a i CEPS-a.

U saopštenju se navodi da građani ne znaju šta dobijaju ovakvom uslugom, niti znaju kada gube pravo na uslugu koju su platili. "Osim toga, osiguranje je dobrovoljan, a ne obavezan čin, samim tim ne može biti obavezujući i kao takav iskazan na računu", piše u saopštenju.

Sve češća praksa poslednjih godina, po kojoj pojedina javna i javno-komunalna preduzeća na računima za komunalne usluge iskazuju određeni iznos za neko osiguranje iz ponude, na primer, osiguranje stana ili porodično osiguranje, predstavlja čist primer zloupotrebe sistemske naplate, kojom se krši čak pet zakona.

Reč je o kršenju odredbi Zakona o javnim preduzećima("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon), Zakona o osiguranju("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), Zakona o obligacionim odnosima("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i to svaki od pomenutih zakona po nekoliko osnova (tačaka).

Zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon) propisano je da je javno preduzeće, preduzeće koje obavlja delatnost od opšeg interesa, što osiguranje imovine i lica nije jer ga nijedan važeći propis Republike Srbije i jedinice lokalne samouprave ne prepoznaje kao takvo, navode udruženja.

Podsećamo da je Komisija za zaštitu konkurencije saopštila da prikuplja informacije, podatke i dokaze kako bi utvrdila da li je preduzeće Infostan povredilo pravila kada je u račune za septembar unelo iznos od 200 dinara za osiguranje stana.

Reagovala je i Zaštitnica građana grada Beograda, Katarina Žeželj, koja će od JKP "Infostan" zatražiti svu dokumentaciju i objašnjenje na osnovu čega je na uplatnicima tog preduzeća došlo do fakturisanja nedugovne stavke za osiguranje stana.

Reagovao je i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti najavljujući da će ovim povodom sprovesti postupak nadzora u JKP Infostan i potom preduzeti odgovarajuće korake.

U međuvremenu direktor beogradskog Infostana, Veselin Marković, podneo je ostavku, pošto je to od njega tražio gradonačelnik Beograda, Siniša Mali.

Svim korisnicima koji su dobili septembarski račun sa stavkom "osiguranje domaćinstva" u iznosu od 200 dinara računi će biti stornirani, nakon čega će dobiti nove račune bez te stavke, a rok za njihovo plaćanje biće 25. oktobar 2015. godine.

Građanima koji su nakon dostavljene ponude platili račune sa stavkom "osiguranje domaćinstva" u iznosu od 200 dinara, naredna uplatnica će biti umanjena za iznos premije uvećane za pripadajuću kamatu na uplaćena sredstva.

Izvor: Vebsajt B92, 05,10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija