Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: USTAVNI SUD PROCENIO DA POJEDINE ODREDBE ZAKONA O VOJSCI SRBIJE I ODBREDBE PRAVILA O VOJNOJ DISCIPLINI NISU U SKLADU SA USTAVOM I ZAKONOM


Ustavni sud je na 17. sednici, održanoj 2. jula 2015. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda odlučio:

- da odredba člana 167. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon i 10/2015), u delu koji glasi: "kojom su profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije izrečene disciplinske kazne propisane članom 152. stav 2. tač. 2a), 5) 6) i 7), članom 153. stav 2. tačka 5), članom 154. stav 1. tačka 5) i stav 2. tačka 4) i članom 155a ovog zakona,", nije u saglasnosti sa Ustavom.

Sud je utvrdio da odredba člana 84. Pravila o vojnoj disciplini ("Sl. vojni list", br. 22/2008, 14/2010 i 14/2011), u delu koji glasi: "kojom su profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije izrečene disciplinske kazne propisane članom 152. stav 2. tač. 3), 6) i 7), članom 153. stav 2. tačka 5), članom 154. stav 2. tačka 4) i članom 155a Zakona", nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUz- 391/2013),

Izvor: Vebsajt Ustavni sud Srbije, 06.07.2015.