Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: USTAVNI SUD UTVRDIO DA SU NEUSTAVNE ODREDBE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA, KOJIMA SE OGRANIčAVA VISINA MUZIčKE TAKSE. KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE ZA ZAšTITU AUTORSKOG PRAVA TRAżIćE POVEćANJE TARIFE MUZIčKOG DINARA KOJE NAPLAćUJU OD UGOSTITELJA


Ustavni sud proglasio je neustavnim odredbe člana 6 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), kojima je ograničena visina naknade za korisnike iz oblasti javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija i fonograma, takozvani muzički dinar, koji se naplaćuje korisnicima ugostiteljskih objekata kao što su kafići, restorani, klubovi, splavovi, hoteli, tržni centri, diskoteke i slično.

Propisima iz decembra 2012. godine tadašnji ministar finansija smanjio je muzički dinar za vlasnike kafana i diskoteka sa 300 evra godišnje na 150 evra u proseku. Sada bi taj trošak mogao da bude vraćen na staro.

Kolektivne organizacije za zaštitu autorskog prava Sokoj, OFPS i PI tražiće povećanje tarife muzičkog dinara koje naplaćuju od ugostitelja, a iznos poskupljenja muzičke takse znaće se posle okončanja pregovora između ovih organizacija, koje je naplaćuju i ugostitelja.

- Pravilo po kojem je visina muzičkog dinara bila zakonski ograničena praktično će otići u istoriju - kaže zamenik direktora Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS), Nikola Vilotić, koja učestvuje u formiranju tarife za muzički dinar.

- Prema utvrđenoj proceduri, naša organizacija će objaviti poziv reprezentativnim udruženjima korisnika naših usluga za pregovore o tarifi muzičkog dinara. Ako u roku od 60 dana ne postignemo sporazum, predlog nove tarife uputićemo na odobrenje Zavodu za intelektualnu svojinu, koji u roku od dva meseca treba da odluči o našem zahtevu, tako da se povećanje muzičkog dinara može očekivati na jesen - ističe Vilotić, dodajući da namet i dalje neće plaćati zanatlije poput frizera i pekara.

Slavenko Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije, kaže da su iznenađeni najavom inicijative da se poveća muzički dinar, kao što su bili i namerom da se uvede, i dodaje da je izvesno da će će ceh na kraju platiti građani. - Povećanje muzičke takse će uticati na male preduzetnike, pa će Unija imati sastanak sa članstvom i sa pravim vlasnicima autorskih prava, umetnicima, jer mnogi od njih ne dobijaju ništa od muzičkog dinara koji se naplaćuje u njihovo ime. -

Neđo Trklja iz Udruženja hotelijersko-ugostiteljske privrede kaže da će povećanje muzičkog dinara biti dodatni trošak za ugostitelje. - Ako se tako nastavi, ugasiće se restorani, ljudi će ostajati bez posla, a država će od nas dobijati manje na ime PDV. Ovo sigurno nije način ni za povećanje broja turista. -

Sud je utvrdio i da Kategorizacija korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 3/2013), na osnovu koje se utvrđivala visina muzičkog dinara, a po kojoj je najveća tarifa važila za ugostiteljske objekte u centru Beograda, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonom.

Izvor: Vebsajt Blic i Kurir, 04.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija