Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: USTAVNI SUD UTVRDIO DA ODREDBE čLANA 6 ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA I KATEGORIZACIJA KORISNIKA KOJI VRšE JAVNO SAOPšTAVANJE MUZIčKIH DELA, INTERPRETACIJA I FONOGRAMA ZA TERITORIJU RS NISU U SKLADU SA USTAVOM


Ustavni sud je, na sednici održanoj 4. februara 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- utvrdio da odredbe člana 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), u delu novododatog člana 171a st. 1, 2. i 5. Zakonu o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011), nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Sud je utvrdio da Kategorizacija korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 3/2013), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu navedenog Zakona i navedenog opšteg akta. (predmet IUz-55/2013)

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 04.02.2016.
Naslov: Redakcija