Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODSEĆAMO: ZAKONSKI ROKOVI KOJI ISTIČU U FEBRUARU 2019. GODINE


7. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJE SE BAVE OVIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2011, 23/2012, 27/2012 - ispr. i 10/2014)

Propis na snazi: 21/05/2011 - 07/02/2019

 

7. februar 2019. godine           NOVO

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: IZRADA KONAČNOG OBRAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

Pomoćne obrasce pod rednim br. od 15. do 18. filijala dostavlja najkasnije do 7. februara 2019. godine u excel formatu na adresu: obracun@rfzo.rs. Potpisane i overene obrasce filijala ne dostavlja Direkciji, ali je u obavezi da ih čuva i dostavi samo po potrebi.

Pretplata na časopis: https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

 

8. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: OBJAVLJEN PRVI NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 : • Rok za komentare i sugestije 8. februar 2019. godine •

Svoje komentare i sugestije na Prvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 dostavite najkasnije do 8. februara 2019. godine na adresu iva.kovacevic@mpravde.gov.rs.

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJI SE BAVE OVIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2019)

Propis na snazi: 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018, 52/2018 - ispr., 63/2018, 90/2018 i 5/2019)

Verzija na snazi: 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)

Propis na snazi: 28/02/2015 - 08/02/2019

 

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VANREDNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2014)

Propis na snazi: 04/09/2014 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014)

Propis na snazi: 06/09/2014 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBIMU PREGLEDA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR DAVAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2012)

Propis na snazi: 22/09/2012 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽAJU OBAVEŠTENJA LICU KOJE HOĆE DA DA KRV ILI KOMPONENTE KRVI, SADRŽINI UPITNIKA I SADRŽAJU OBRASCA SAGLASNOSTI LICA KOJE PRISTUPA DAVANJU KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

Propis na snazi: 06/01/2012 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA TESTIRANJE KRVI I KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2013)

Propis na snazi: 07/03/2013 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ČUVANJA I DOSTUPNOSTI DOKUMENTACIJE U OVLAŠĆENIM TRANSFUZIOLOŠKIM USTANOVAMA, ODNOSNO BOLNIČKIM BANKAMA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2013)

Propis na snazi: 22/02/2013 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA EVIDENCIJA U OVLAŠĆENIM TRANSFUZIOLOŠKIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2013)

Propis na snazi: 25/09/2013 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, STANDARDIMA I MERAMA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA KVALITETA U OBAVLJANJU TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI, ODNOSNO ODREĐENIH POSLOVA TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012)

Propis na snazi: 25/12/2012 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU KADRA, OPREME I PROSTORA ZA OBAVLJANJE TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI, ODNOSNO ODREĐENIH POSLOVA TRANSFUZIOLOŠKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012)

Propis na snazi: 25/12/2012 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ČUVANJE, UPRAVLJANJE I DISTRIBUCIJU KRVI I KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012)

Propis na snazi: 25/12/2012 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SISTEMU PRAĆENJA, NAČINU OZNAČAVANJA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA IDENTIFIKACIJU SVAKOG POJEDINAČNOG UZIMANJA KRVI, ODNOSNO POJEDINAČNE JEDINICE KRVI, KAO I O NAČINU, POSTUPKU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVLJIVANJE OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA, ODNOSNO OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2012)

Propis na snazi: 22/09/2012 - 08/02/2019

 

8. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: propis

PRAVILNIK O OZNAKAMA REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2013 i 39/2016)

Propis na snazi: 18/04/2013 - 08/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA VANREDNOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O DAVAOCIMA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019)

Verzija na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O KVALITETU U OBLASTI TRANSFUZIJSKE MEDICINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCU OBAVEŠTENJA I OBRASCU SAGLASNOSTI PRIMAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SISTEMU SLEDIVOSTI I NAČINU OBAVEŠTENJA O OZBILJNOJ NEŽELJENOJ REAKCIJI, ODNOSNO OZBILJNOM NEŽELJENOM DOGAĐAJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PLAĆANJE, ODNOSNO NAPLATU U ROBI, ODNOSNO USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2005, 44/2018 - dr. zakon i 6/2019)

Verzija na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2010, 77/2014, 18/2015 i 6/2019)

Verzija na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE TOKOVA IZ OBLASTI EKONOMSKIH MIGRACIJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PROGLAŠENJU 2019. GODINE ZA GODINU BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019 - 31/12/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU RODNE KUĆE VLADISLAVA PETKOVIĆA DISA U ZABLAĆU ZA ZNAMENITO MESTO ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UVOZU CIGARETA IZ EVROPSKE UNIJE PO PREFERENCIJALNOJ STOPI ("Sl. glasnik RS", br. 79/2014 i 6/2019)

Verzija na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O USLOVIMA ZA PROGLAŠENJE LINIJE U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2016 i 6/2019)

Verzija na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U VELIKOM GRADIŠTU, NASELJE RAM ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine           NOVO

Izvor: propis

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU VAZDUHOPLOVA, ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI, OZNAKAMA REGISTRACIJE I OBAVEZNIM NATPISIMA VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019)

Propis na snazi: 09/02/2019

 

9. februar 2019. godine           NOVO

Izvor: propis

PRAVILNIK O ULTRALAKIM VAZDUHOPLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2010, 102/2018 - dr. pravilnik i 6/2019 - dr. pravilnik)

Verzija na snazi: 09/02/2019

 

10. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPANJU BANKE PO PRIGOVORU PRAVNOG LICA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)

Propis na snazi: 20/06/2015 - 10/02/2019

 

10. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPANJU DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TIH KORISNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)

Propis na snazi: 27/03/2015 - 10/02/2019

 

11. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE: • Rasprava traje do 11. februara 2019. godine •

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-331/2019 od 18. januara 2019. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije u periodu do 11. februara 2019. godine.

 

11. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 11/02/2019

 

11. februar 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI PRAVNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2019)

Propis na snazi: 11/02/2019

 

14. februar 2019. godine……….NOVO

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: IZRADA KONAČNOG OBRAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA 2018. GODINU: • Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje •

U instrukciji je navedeno da je rok za izradu konačnog obračuna, potpis i overu sa zdravstvenom ustanovom i dostavljanje obračuna Direkciji RFZO u elektronskoj formi na propisanim obrascima od 1. do 14. najkasnije 14. februar 2019. godine.

Pretplata na časopis - https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html 

 

17. februar 2019. godine

Izvor: propis

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018)

Banke su dužne da, najkasnije mesec dana pre početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018 - dalje: Zakon), odnosno do 17. februara 2019. godine, usklade zaključene ugovore kojima se uređuju usluge povezane s platnim računom i da predlog tih ugovora koji će se primenjivati od dana početka primene Zakona dostave korisnicima platnih usluga.

 

18. februar 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016, 91/2016, 102/2016, 40/2017, 91/2017, 5/2018, 108/2018 i 1/2019)

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019) se objavljuje u "Sl. listu grada Beograda", a primenjuje se od 18. februara 2019. godine.

 

21. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI : • Rasprava će trajati do 21. februara 2019. godine •

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-861/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini u periodu do 21. februara 2019. godine.

 

21. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O TRGOVINI: • Rasprava će trajati do 21. februara 2019. godine •

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 011-851/2019 Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije od 31. januara 2019. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o trgovini u periodu do 21. februara 2019. godine.

 

23. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Specijalis za carine: KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017: • Produžen rok za podnošenje prijave potraživanja do 23.2.2019. godine; kartica deviznog računa će se priznavati kao dokaz o posedovanju stare devizne štednje; preciziran način obračuna kamate •

Produžen rok za podnošenje prijave potraživanja do 23.2.2019. godine.

Pretplata na časopis - https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html   

 

25. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA IZ ČLANA 10. STAV 2. TAČKE 10), 11), 13), I 14) ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI: • Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine •

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1, 5. i 11. do 17. je 25.1.2019. godine, za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 25.2.2019. godine, dok je za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4. i 6. do 9. konkurs otvoren tokom cele godine.

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

10) sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;

 

Pretplata na časopis - https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

 

27. februar 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: • Jevrejske opštine mogu podneti zahteve za vraćanje imovine do 27. februara 2019. godine. Agencija za restituciju ove zahteve trebalo bi da reši za najviše godinu dana •

Jevrejske opštine mogu podneti zahteve za vraćanje imovine do 27. februara 2019. godine.

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU: • Rok za izveštaj za statističke potrebe do 28.2.2019. godine i za izveštaj za javno objavljivanje do 30.6.2019. godine •

U skladu sa članom 35. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe, Agenciji je do kraja februara naredne godine, odnosno rok je do 28.2.2019. godine.

 

Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe

Član 35

 

Pravna lica i preduzetnici dužni su da, za statističke i druge potrebe, dostave Agenciji do kraja februara naredne godine: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Pravna lica, koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, dužna su da do kraja februara naredne godine dostave Agenciji Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički izveštaj za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj.

 

Podaci iz izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se ustupati trećim licima bez izričite saglasnosti pravnog lica i preduzetnika, niti se mogu javno objavljivati.

 

Oblik i sadržaj Statističkog izveštaja propisuje ministar nadležan za poslove finansija, Narodna banka Srbije, odnosno Komisija za hartije od vrednosti shodno nadležnostima iz ovog zakona.

 

Za pravna lica i preduzetnike koji su, uz izveštaje za statističku obradu iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavili i ostale finansijske izveštaje i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona, odnosno izjavu da dostavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje, smatraće se da su ispunili i obavezu dostavljanja tih izveštaja za javno objavljivanje.

 

Izveštaji iz st. 1. i 2. ovog člana, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, unose se u poseban informacioni sistem Agencije i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

Pretplata na časopis - https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Vrši se isključivo elektronskim putem s elektronskim potpisom zakonskog (ili ostalog) zastupnika •

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine, odnosno do 28.2.2019. godine, putem Posebnog informacionog sistema.

 

Izjava o neaktivnosti

Član 15

 

Obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavlja Agenciji izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do kraja februara naredne godine putem Posebnog informacionog sistema.

 

Dostavljanjem izjave iz stava 1. ovog člana smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu na koju se izjava odnosi.

 

Zakonski zastupnik obveznika ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa stavom 1. ovog člana.

 

Obveznik koji je dostavio izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu, smatra se mikro pravnim licem u narednoj godini shodno članu 6. Zakona.

Pretplata na časopis - https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2019. GODINU: • Rok najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja •

Da bi se otvorile poslovne knjige za 2019. godinu neophodno je zaključiti poslovne knjige 2018. godine. Podsećamo da se u skladu sa članom 23. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018 - dalje: Zakon), poslovne knjige zaključuju posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Rok za zaključivanje poslovnih knjiga je najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno:

• 28. februar 2019. godine - za pravna lica i preduzetnike koji uz izveštaje za statističke potrebe dostavljaju i redovne godišnje finansijske izveštaje i svu dokumentaciju koja se uz njih prilaže, a koja je propisana članom 34. Zakona, kao i za pravna lica i preduzetnike koji dostavljaju Izjavu o neaktivnosti.

 

Zaključivanje poslovnih knjiga

Član 23

 

Poslovne knjige se zaključuju posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna na kraju poslovne godine, kao i u slučajevima statusnih promena, prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.

 

Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korišćenja.

 

Poslovne knjige se zaključuju najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izveštaja.

 

Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje

Član 34

 

Pravna lica dužna su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje iz člana 33. ovog zakona, dostave u originalu Agenciji:

1) odluku o usvajanju redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja;

2) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

3) godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom.

 

Pravna lica, koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužna su da, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostave u originalu Agenciji revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije, uz koji se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

 

Pretplata na časopis - https://www.paragraf.rs/strane/poreski.html

 

28. februar 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018), gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

 

28. februar:

- indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije,

- indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti,

- pravosudni organi koji se u budžetu Republike Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca,

- korisnici sredstava RFZO pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje,

- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom državnom organu Republike Srbije i

- drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora osnovani od strane lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnom organu lokalne vlasti.

 

Pretplata na časopis - https://www.paragraf.rs/strane/budzetski-komplet.html

Izvor: Redakcija, 6.2.2019.