Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: u skladu sa Zakonom direktora bira Odbor Agencije. 8. februara 2017. godine sednica Odbora Agencije na kojoj će se raspravljati o kandidatima za direktora Agencije


Naredna sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije biće održana 8. februara 2017. godine, kada će se, između ostalog, nastaviti rasprava o kandidatima za direktora, rečeno je u toj instituciji.

Na prethodnoj sednici Odbora Agencije obavljen je razgovor sa devet kandidata, a tada je rečeno da bi novi direktor trebalo da bude izabran na sledećoj sednici u februaru.

Na konkurs za direktora Agencije je stiglo 13 prijava, a jedna je odbačena jer uz nju nisu dostavljeni dokazi o ispunjenju propisanih uslova za izbor.

Agencija je pozvala 12 kandidata, a devetoro je došlo na razgovor.

Na prethodnoj sednici obavljen je razgovor sa:

  • Slavkom Davitkovićem,
  • Tomom Zorićem,
  • Biljanom Pavlović,
  • Mirjanom Martić,
  • Ljiljanom Blagojević,
  • Dejanom Damnjanovićem,
  • Vesnom Knežević,
  • Milicom Božanić i
  • Dejanom Milićem.

Dosadašnja direktorka Agencije Tatjana Babić podnela je 20. decembra 2016. godine ostavku na tu funkciju jer je prethodno imenovana za sudiju Ustavnog suda.

Odbor Agencije, na sednici održanoj 25.01.2017. godine, doneo je odluku da izabere Verku Atanasković, za vršioca dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije.

Novi direktor Agencije bira se na pet godina, rok za podnošenje prijava na konkurs istekao je 11. januara 2017. godine, a u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) direktora bira Odbor Agencije.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.02.2017.
Naslov: Redakcija