Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA JAVNU UPRAVU: Akademija će imati status pravnog lica kojom će rukovoditi direktor. Direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika


Nacionalna akademija za javnu upravu u potpunosti će transformisati javnu upravu i obezbediti efikasnije, ljubaznije i bolje upućene službenike, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

On je obrazlažući Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije rekao da će ta Akademija prvi put obezbediti obuku za sve službenike, što na republičkom, što na lokalnom nivou i da će doprineti poboljšanje rada službenika u interesu građana.

On je istakao da službenik mora da radi savesno i u najboljem interesu svih građanki i građana i svoje države, da poštuje pravila i služi za primer drugima.

Kako je dodao, Akademija će biti otvorena i za građane koji ne rade u upravi, a žele da nauče više o radu javne uprave i bolje kontrolišu njen rad.

Po njegovim rečima, na taj način se daje doprinos opštem cilju reforme javne uprave, a to je dalje unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima takozvanog evropskog administrativnog prostora, odnosno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima.

To će doprineti stvaranju takve javne uprave u Srbiji koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana, dodao je Ružić.

On je napomenuo da će Akademija imati status pravnog lica i da nema brojne i skupe organe upravljanja, već da će njome kao posebnom organizacijom rukovoditi direktor, koji za svoj rad odgovara Vladi Srbije.

Predloženim zakonom predviđeno je da direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

I svi ostali zaposleni na Akademiji su u statusu državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014).

Zamenika direktora takođe postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Nadzor nad radom Akademije vršiće Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Zakonom se predviđa da Nacionalna akademija ima posebna stručna tela, i to Programski savet i stalne programske komisije.

Izvor: Vebsajt N1, 03.10.2017.
Naslov: Redakcija