Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Nevladine organizacije ukazuju da Nacrt zakona ograničava ljudska prava


Grupa organizacija građanskog društva zatražila je od Vlade Republike Srbije da povuče iz javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, jer se njime ozbiljno ugrožavaju interesi korisnika usluga socijalne zaštite i ograničavaju osnovna ljudska prava.

Te nevladine organizacije smatraju da se sistem socijalne zaštite centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite, a Nacrt zakona je neusaglašen sa drugim propisima, kao i sa obavezama koje je Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih ugovora.

Nacrtom zakona, kako se ističe u saopštenju, predviđa se i prinudni rad, čime se umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i krše međunarodne obaveze Srbije u vezi sa sprečavanjem prinudnog rada i diskriminacije, a centralizuje se sistem socijalne zaštite.

Zbog toga grupa organizacija civilnog društva zahteva da se otvori javna diskusija sa ključnim domaćim i međunarodnim akterima o prioritetima reforme sistema socijalne zaštite.

Grupu organizacija civilnog društva čine Trag fondacija, Autonomni ženski centar, A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Evropski pokret u Srbiji, Astra, Inicijativa za razvoj i saradnju, Građanske inicijative, SeCons - Grupa za razvojnu inicijativu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Centar za demokratiju.

Izvor: Vebsajt N1, 02.08.2018.
Naslov: Redakcija