Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: USLOVI ZA POSEDOVANJE ORUżJA - ZDRAVSTVENA SPOSPOBNOST I OPRAVDAN RAZLOG ZA NABAVKU ORUżJA. ZAKON PREDVIđA I IZDAVANJE ORUżANOG LISTA, KAO BIOMETRIJSKOG DOKUMENTA. POLICIJI JE OSTAVLJENA MOGUćNOST DA PO DISKRECIONOJ OCENI ZABRANI POSEDOVANJE ORUżJA KADA OSNOVANO PROCENI DA BI GA VLASNIK MOGAO ZLOUPOTREBITI


Lica koji žele da dobiju dozvolu za posedovanje oružja moraće da dokažu da su zdravstveno sposobni i da je razlog zbog kojeg traže odobrenje opravdan, novine su Zakona o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 - dalje: Zakon).

Legalni vlasnici oružja smatraju da je država bespotrebno pooštrila uslove i time odbila potencijalne podnosioce zahteva, što će samo povećati ilegalno oružje.

Zdravstveno stanje onih koji imaju oružje proveravaće se na svakih pet godina, a očekivanja nadležnih su da će poboljšati bezbednost građana. Međutim, sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije, Duško Ilić, kaže da je novi Zakon razočarao legalne vlasnike oružja i da su uslovi poošterni bespotrebno.

"Glavna zamerka nam je što su mnoge stvari bez potrebe pooštrene. To znači da država donošenjem novih odredbi pokušava da spreči zloupotrebe. Zloupotrebe se sprečavaju oštrim sankcijama, a ne generalnim zabranama gde se pogađaju legalni vlasnici oružja. Ako neko pročita šta mu sve treba i koliko to košta, on će, zbog standarda kakav je kod nas, možda da odustane i nabavi ilegalno oružje, što će ga manje koštati", objašnjava Ilić.

Dom zdravlja Novi Sad počeo je da obavlja lekarske preglede za držanje i nošenje oružja, a načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu radnika, Olesja Nedić,kaže da ih je do sada bilo 15.

"Pregled se radi na svakih pet godina i ne zakazuje se. Ne treba doručkovati zbog laboratorijskih analiza. Preporučuje se i da sa sobom ponesu prvi jutarnji urin, obrazac br. 1 što je izveštaj izabranog lekara, kao i ličnu kartu", navodi Nedić.

Svi podnosioci zahteva moraju da idu na preglede kod psihijatra, psihologa i oftalmologa, kako bi se utvrdilo da oružje ne predstavlja problem za njih i okolinu.

Duško Ilić dodaje da je najčešći razlog traženja oružja lična bezbednost.

"Uglavnom ga imaju građani koji imaju osećaj da bi posedovanjem oružja bili bezbedniji, recimo, imaju neku vrednu imovinu. Takođe to su građani koji se bave rizičnim poslovima i putuju noću, kao na primer taksisti, ljudi koji imaju menjačnice, zlatare i rade sa novcem i vrednosnim papirima ili su na finkcijama koje su na neki način na meti napadča, to bi bio profil legalnih vlasnika oružja, uz naravno lovce i strelce koji to rade iz hobija ili sporta", objašnjava sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.

Za oružje se izdaje biometrijski dokument sličan vozačkoj dozvoli i ličnoj karti, na kojem stoje podaci o tom i drugim komadima oružja koje neko poseduje.

Da bi neko dobio dozvolu, mora da podnese zahtev za odobrenje za nabavku oružja, važeću ličnu kartu, uverenje od suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak, uverenje o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, te lekarski pregled.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 04.05.2016.
Naslov: Redakcija