Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Socijalno-ekonomski savet odbio da razmatra Nacrt zakona


Socijalno-ekonomski savet Srbije odbio je da razmatra Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju.

Šta je sporno u predloženim rešenjima, koja će prava imati radnici na lizing, u kom procentu će poslodavci moći da ih angažuju, koliko u Srbiji ima agencija za zapošljavanje i koje će uslove morati da ispunjavaju po novim propisima objasnio je Duško Vuković, član Saveta i potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Vuković je ukazao da u sindikatu smatraju da je Nacrt zakona nepovoljan i po one koji u buduće mogu da dođu u status rada preko tih agencija za zapošljavanje i za one koji mogu da budu korisnici usluga.

"Nije regulisan njihov sindikalni položaj, mogućnost da pregovaraju i da preko kolektivnih ugovora obezbede neke dostojanstvene uslove za rad. Smatramo da će u Srbiji ovakav zakon biti početak trenda da zaposleni više neće biti zaposleni na tradicionalan način ugovorom o radu na određeno i neodređeno vreme nego isključivo preko agencija za zapošljavanje, što smatramo da uopšte nije dobro u perspektivi za takve zaposlene", ukazao je Vuković.

On kaže da su ne samo sindikati, već i drugi stručnjaci, sagledavajući odredbe tog Nacrta zakona ukazivali kroz radne grupe i Socijalno-ekonomski savet da ima nedostataka i da bi zakon trebalo popraviti.

Prema njegovim rečima, svakako radnici preko agencija ne bi trebalo da rade u ogromnom broju kako ovaj Nacrt zakona omogućava.

"Jedini napredak u odnosu na sadašnje stanje je to što će radnici morati da imaju ugovor o radu na određeno ili neodređeno koje je jednako trajanju vremena ustupanju korisniku preduzeća, to je jedina razlika", navodi Vuković.

Sa druge strane, ovaj Nacrt zakona predviđa da dobijaju zarade tako što će poslodavac da uplaćuje agenciji, a agencija će njenu isplaćivati zaradu.

"Mi u ovom trenutku tranzicije mislimo da to nije dobro i da agencije mogu da potroše na nešto drugo. Tražimo da svaka agencija položi određenu finansijsku garanciju. Nacrt zakona to ne predviđa, iako direktiva EU kaže da može nacionalno zakonodavstvo da predvidi određene finansijske obaveza agencija pre nego što se osnuju", naveo je Vuković.

Istakao je da smatra da ima dovoljno vremena za konsultacije vlade, predstavnika poslodavaca i sindikata kako bi se ovaj Nacrt zakona popravio.

Izvor: Vebsajt B92, 01.03.2019.
Naslov: Redakcija