Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U TOKU FORMIRANJE UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ODUZETE SRPSKE IMOVINE U HRVATSKOJ: Posle presude u Strazburu, preduzeće "Mladost turist" žaliće se Savetu Evrope. Evropski sud za ljudska prava insistira na dogovoru, koji vlasti u Zagrebu izbegavaju već 15 godina


Beogradsko preduzeće "Mladost turist AD", koje je pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu izgubilo spor protiv Hrvatske u vezi sa vraćanjem imovine, sprema se da uputi protesno pismo predsedniku Evropskog suda, kao i predsedniku Saveta Evrope. Kako su potvrdili u preduzeću, u toku je i formiranje udruženja za zaštitu oduzete srpske imovine u Hrvatskoj.

- Najnovija odluka Suda u Strazburu o odbacivanju zahteva za obeštećenje zbog oduzete srpske imovine u Hrvatskoj razočarala je mnoge oštećene, koji su već 27 godina lišeni njenog legalnog korišćenja, bez ikakve naknade - kažu u "Mladost turistu".

Oni pojašnjavaju da je sud, 30. januara, odbacio zahtev da primeni član 2 Aneksa G Bečkog sporazuma o pitanjima sukcesije iz 2004. godine. Ova odredba utvrđuje obavezu da će sva imovina građana ili pravnih lica SFRJ koju su imali na teritoriji države sukcesora na dan 31. decembra 1990. biti priznata, zaštićena i vraćena. A oni koji ne mogu da ostvare ta prava, imaju pravo na naknadu, u skladu sa građanskim i međunarodnim pravnim normama.

- Sud je u sporu između oštećenog pravnog lica, odnosno nas, i Hrvatske, prihvatio stav Hrvatske i uslovio obeštećenje zaključenjem bilateralnog sporazuma između dve zemlje. Srbija, inače, nije učesnik u konkretnom sporu koji traje već duže od deceniju - kažu u "Mladost turistu".

Dodaju i da se sudskom odlukom ignoriše činjenica da Hrvatska duže od četvrt veka koristi srpsku imovinu koju je konfiskovala, bez ikakve naknade. Isto toliko dugo firme i institucije iz Srbije ne mogu da koriste svoju imovinu, čime gube ogromne prihode. Smatraju i da je uslovljavanje primene Aneksa G zaključenjem bilateralnog sporazuma između Srbije i Hrvatske neprincipijelno, budući da on nije zaključen za proteklih 15 godina, niti ima garancije da će biti zaključen u dogledno vreme ukoliko ta obaveza nije oročena.

Proces u Strazburu pratio je niz apsurda. Jedan od njih je to što je posle više godina sudsko veće koje je razmatralo slučaj promenjeno samo mesec dana pre donošenja odluke, i jedan od članova veća postao je hrvatski sudija.

I naše preduzeće i država Hrvatska morali su da se izjasne o slučaju pred Sudom. Obe strane su poslale izjašnjenje, a onda je Hrvatska odgovorila dopisom u kojem otvoreno konstatuje da je uzimanje imovine - naknada za ratnu štetu!

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 02.03.2018.
Naslov: Redakcija