Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Izmene Ustava u oblasti pravosuđa do kraja 2018. godine


Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović izjavio je da bi do kraja 2018. godine trebalo da bude usaglašen tekst izmena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa sa Venecijanskom komisijom.

Sama promena Ustava je, kako je rekao, proces koji traje nekih šest-sedam meseci nakon toga.

Kako je rekao, suština Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe je da se pri izboru sudija i tužilaca isključi zakonodavna i izvršna vlast.

"Tokom rada na Radnom tekstu primenjeni su evropski standardi koje uspostavlja Venecijanska komisija. Ministarstvo je angažovalo i bivšeg člana te Komisije Džejmsa Hamiltona koji je svojim komentarima ukazivao u kom smeru idu preporuke Venecijanske komisije", ukazao je Backović.

Pomoćnik ministra je podsetio da je ovo druga faza javne rasprave o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa i da je izradi Radnog teksta prethodila javna diskusija gde je zainteresovana javnost imala mogućnost da da komentare, od kojih je većina uzeta u obzir prilikom izrade Radnog teksta.

Na okruglom stolu u Kragujevcu, komentare na Radni tekst izneli su i predstavnici Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaštva, Pravosudne akademije, Udruženja tužilaca Srbije, Udruženje prekršajnih sudova Srbije, Mreže pravnika Srbije, kao i drugi predstavnici pravosudnih institucija.

Javna rasprava o Radnom tekstu izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa počela je 22. januara, kada je Ministarstvo pravde na svojoj internet prezentaciji objavilo Radni tekst, a u narednom periodu rasprave će biti održane i u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

Izvor: Vebsajt N1, 05.02.2018.
Naslov: Redakcija