Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: U skladu sa Zakonom sve tradicionalne crkve i verske zajednice oslobođene su plaćanja ove vrste poreza za objekte koji se koriste za bogosluženja, ali imaju zakonsku obavezu da plaćaju porez na ostale nekretnine ili zemljište kao što su konaci, stanovi, poslovni prostori, šume i poljoprivredna imanja


Do sada je rešeno više od 70 odsto zahteva za vraćanje imovine koje je podnela Srpska pravoslavna crkva, navode u Agenciji za restituciji i dodaju da je realno da do kraja 2017. godine SPC bude vraćeno više od 90 odsto oduzete imovine.

Patrijarh Irinej je nedavno poručio da Srpska pravoslavna crkva neće plaćati porez na imovinu dok država ne vrati sve što je crkvi oduzeto posle Drugog svetskog rata.

U Agenciji za restituciju tvrde da parohije SPC neće još dugo čekati na vraćanje imovine, a da će samim tim i država uskoro moći da računa i na nove prihode od poreza.

U skladu sa Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006) svim crkvama i verskim zajednicama Agencija je ukupno vratila 56.119 hektara, što je 68 procenata traženog zemljišta. Vraćeni su i objekti ukupne površine 88.884 metara kvadratnih, odnosno 25 procenata potraživanog.

Prema Zakonu o porezu na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon), sve tradicionalne crkve i verske zajednice oslobođene su plaćanja ove vrste poreza za objekte koji se koriste za bogosluženja, ali imaju zakonsku obavezu da plaćaju porez na ostale nekretnine ili zemljište kao što su konaci, stanovi, poslovni prostori, šume i poljoprivredna imanja.

Izvor: Vebsajt N1, 04.02.2017.
Naslov: Redakcija