Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REZULTATI MINISTARSTVA PRAVDE U 2016. GODINI: Usvojen set zakona koji treba da unaprede borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i nasilja nad ženama. Počela je primena zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i o izvršenju i obezbeđenju. U pregovorima sa EU otvoreno pregovaračko Poglavlje 23


Ministarstvo pravde je u 2016. godini najveću pažnju posvetilo poboljšanju i jačanju zakonske regulative, pre svega kada je u pitanju borba protiv porodičnog nasilja i organizovanog kriminala i korupcije. Takođe, vidni rezultati su postignuti na polju jačanja pravosudne infrastrukture, a kao kruna rada Ministarstva izdvaja se otvaranje Pregovaračkog poglavlja 23 u julu ove godine.

Krajem novembra 2016. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je nova, kao i poboljšana postojeća zakonska rešenja, koja je izradilo Ministarstvo pravde. Usvojen je set zakona koji treba da unaprede borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma:

Pored navedenog, usvojen je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koji pre svega ima preventivnu ulogu u borbi protiv porodičnog nasilja, a sa druge strane donosi niz novih mera, koji iznad svega jačaju koordinaciju u postupanju nadležnih državnih organa. Paralelno, Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), naše zakonodavstvo usaglašeno je sa Istanbulskom konvencijom Saveta Evrope, uvođenjem 4 nova krivična dela u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama – proganjanje, seksualno uznemiravanje, prisilan brak i sakaćenje ženskog polnog organa. Zajedno sa ovim zakonima, Ministarstvo pravde je pokrenulo i kampanju "Isključi nasilje", u cilju širenja svesti o važnosti prepoznavanja i adekvatnog reagovanja na pojavne oblike nasilja u porodici.

Osim novousvojenih zakonskih rešenja, važno je istaći da je u 2016. godini počela primena dva izuzetno bitna sistemska zakona - Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015) i novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje), čija je primena doprinela rešavanju preko 900.000 starih izvršnih sudskih predmeta u ovoj godini.

Polovinom februara otvorena je nova zgrada Prekršajnog suda u Raški, što je prva zgrada suda koju je Republika Srbija izgradila iz temelja nakon 20 godina. Završena je potpuna rekonstrukcija i adaptacija zgrada pravosudnih organa u Katanićevoj ulici u Beogradu, sa preko 16.000 kvadratnih metara prostora. Tokom decembra završeni su i radovi na rekonstrukciji zgrade za potrebe Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u Somboru, dok su započeti radovi na izgradnji novih sudskih zgrada u Užicu i Požarevcu, kao i na izgradnji novog zatvora u Pančevu.

U martu je raspisan prvi javni Konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportuniteta). Iznos od preko 2.8 miliona evra raspoređen je na 67 projekata među kojima su mahom škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stara lica i gerontološki centri, a tu su i Centar za zaštitu žrtva trgovine ljudima, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Ministarstvo zdravlja, Udruženje roditelja - staratelja, dece i prijatelja dece obolele od malignih bolesti, Beogradski festival cveća, Vaspitno-popravni dom Kruševac i drugi.

Na kraju, polovinom jula 2016. godine Srbija ja otvorila Pregovaračko poglavlje 23, koje je najvažnije poglavlje u procesu evrointegracija.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 30.12.2016.
Naslov: Redakcija