Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Ulazak u igračnicu, odnosno uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na stolovima i automatima, dozvoljen je punoletnim građanima uz obavezu priređivača da obezbedi trajnu bazu podataka. To su ime i prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, lični broj ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz igračnice, kao i pisanu izjavu igrača koji pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u igrama na sreću učestvuje za svoj račun i u svoje ime. Vlasnici igračnica koji je ne budu imali trajnu bazu podataka i pisane izjave, mogu biti novčano kažnjeni od 100.000 do 2.000.000 dinara


Ljubitelji igara na sreću uskoro će morati da potpisuju izjavu kako se kockaju isključivo u svoje ime i za svoj račun, a svaki njihov ulazak u kockarnice biće evidentiran.

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću , usklađujući ga sa propisima Evropske unije, sa ciljem da se unapredi borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u industriji igara na sreću. Zakon je ušao u skupštinsku proceduru i o njemu bi uskoro trebalo da se izjasne i poslanici.

Finansiranje terorizma u Srbiji na sreću nije aktuelna tema i problem, ali borba protiv pranja novca i beleženje ko se i za čiji račun kocka doneće nove navike vlasnicima, ali i korisnicima prostora gde se izaziva sreća.

Ovakvo rešenje predstavlja direktnu implementaciju Preporuka FATF (Financial Action Task Force), kao i otklanjanje nedostataka na osnovu zamerki Komiteta Manival Saveta Evrope. Nova pravila odnosiće se na sve igračnice koje organizuju igru na stolovima (karte, rulet...) ili na automatima, ali ne na sportske kladionice koje nemaju ovakav vid igara, a koje su najpopularnije.

To znači da će se pasionirani kladioničari kladiti kao i do sada, dok će nova pravila važiti za one koji vole da okušaju sreću u kartaškim igrama, ruletu ili na automatima.

Poznata situacija je da kriminalac daje "prljav" novac fizičkom licu koje će ga koristiti u kazinu i na taj način mu obezbediti privid legalnosti, pa bi ovaj zakon trebalo da predupredi takav ulazak novca stečenog kriminalom u legalne tokove.

- Ulazak u igračnicu, odnosno uređen prostor za priređivanje posebnih igara na sreću na stolovima i automatima, dozvoljen je punoletnim građanima uz obavezu priređivača da obezbedi trajnu bazu podataka. To su ime i prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, odnosno boravišta, lični broj ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz igračnice, kao i pisanu izjavu igrača koji pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u igrama na sreću učestvuje za svoj račun i u svoje ime - stoji u članu 55 Predloga zakona. Vlasnici igračnica koji je ne budu imali trajnu bazu podataka i pisane izjave, mogu biti novčano kažnjeni od 100.000 do 2.000.000 dinara.

Izmene Zakona sprečiće i da ljudi iz kriminalnog miljea budu vlasnici ili upravljaju pravnim licima koja priređuju igre na sreću. Tako priređivači igara na sreću i vlasnici kazina i kockarnica neće moći biti građani protiv kojih se vodi istraga ili krivični postupak, odnosno ako su pravnosnažnom presudom osuđeni za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira, službene dužnosti ili pravosuđa, oni koji su osuđeni za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma, te za krivična dela za koja je izrečena kazna zatvora.

- Svaku borbu protiv pranja novca ili nelegalnih radnji u igrama na sreću podržavam. Kako će teći evidencija ulaska i izlaska igrača ostaje da se vidi kada zakon bude ozvaničen. Mislim da će to zakomplikovati poslovanje, pogotovo zahtev za ličnim podacima igrača. Ionako se sve više ljudi odlučuje da igre na sreću potraži na internetu i ova nova pravila odvratiće deo ljudi da dolazi u igračnice - kaže jedan od vlasnika kazina.

Vlada je donela Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a za njeno sprovođenje usvojen je i Akcioni plan. U Nacionalnoj strategiji upravo je sektor za igre na sreću ocenjen kao najranjiviji u nefinansijskom delu sistema u Republici Srbiji, kao i jedan od najizloženijih pretnjama od pranja novca i finansiranja terorizma, što ga je svrstalo u visokorizične oblasti.

Izvor: Vebsajt Blic, Aleksandar Latas, 31.10.2019.
Naslov: Redakcija