Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA: Rok za evidentiranje stvarnih vlasnika pomeren do 31. januara 2020. godine


Rok za evidentiranje stvarnih vlasnika preduzeća u Srbiji biće produžen do 31. januara 2020. godine.

U Agenciji za privredne registre, koja vodi tu evidenciju, pozivaju sve obveznike da ne čekaju poslednji trenutak nego da taj posao završe što pre.

Postupak evidentiranja u potpunosti je elektronski i besplatan, a Centralna evidencija stvarnih vlasnika ustanovljena je krajem prošle godine.

"Još jednom apelujem na sve obveznike upisa stvarnih vlasnika u evidenciju da to učine što pre, pre krajnjeg roka, jer ceo proces prijavljivanja traje pet minuta", rekao je direktor APR-a Milan Lučić.

On je naglasio da će tako izbeći kazne za neupisivanje stvarnog vlasnika koje se kreću od 500.000 dinara do dva miliona dinara za pravno lice, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Objasnio je da je, po važećem Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018), rok za završetak tog posla bio 31. januar ove godine, ali da je Predlogom zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika  predloženo njegovo produženje do kraja januara iduće godine zato što određeni broj obveznika nije upisao stvarne vlasnike.

Lučić kaže da je Predlogom zakona, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđeno da APR proverava da li su novoregistrovani subjekti u roku od 15 dana upisali stvarne vlasnike u evidenciju, odnosno da li su već registrovani subjekti upisali u evidenciju stvarne vlasnike u roku od 15 dana od upisa promene vlasnika u Registru privrednih subjekata i, ukoliko nisu, da pokreće zahtev za prekršajne postupke protiv tih subjekata.

"Izmenama je takođe predviđeno da Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, Tržišna inspekcija i drugi u postupku terenske kontrole proveravaju da li su subjekti kontrole upisali svoje stvarne vlasnike i da li imaju adekvatnu dokumentaciju ko su im vlasnici", rekao je Lučić.

Kako je naveo, po poslednjim podacima, 84 odsto privrednih subjekata upisalo je stvarne vlasnike u evidenciju, 78 odsto ustanova, zadužbina i fondacija i 69 odsto udruženja.

"Od, recimo, ukupno 160.000 obveznika, 130.000 je upisalo stvarnog vlasnika", rekao je Lučić.

Naveo je da je Srbija 2018. godine bila na sivoj listi Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF) kao zemlja sa određenim poteškoćama u sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i da je jedan od uslova da Srbija više ne bude na sivoj listi bio da ustanovi evidenciju stvarnih vlasnika.

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju privredna društva, društva u likvidaciji, zadruge, ogranci stranih privrednih društava, poslovna udruženja, udruženja i savezi udruženja, fondacije i zadužbine, ustanove, strana predstavništva privrednih društava.

Izvor: Vebsajt B92, 31.10.2019.
Naslov: Redakcija