Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA JAVNU UPRAVU I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o predlozima zakona


Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje da je prilikom osnivanja i utvrđivanja nadležnosti Nacionalne akademije za javnu upravu potrebno voditi računa o činjenici da je Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i pratećim Akcionim planom predviđena izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) u delu koji se odnosi na uvođenje obaveze pohađanja obuke o etici i integritetu za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući i funkcionere.

S druge strane, iako Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima donose značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu reformi sistema stručnog usavršavanja i daljoj profesionalizaciji javne uprave, pojedine odredbe sadrže određene nedostatke koji se tiču, pre svega, upotrebe nepreciznih formulacija, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja i postojanja pravnih praznina.

Mišljenja koja je Agencija prosledila Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije o predlozima zakona možete preuzeti u nastavku:

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 03.10.2017.
Naslov: Redakcija