Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: PROPISUJE SE DA ćE UčEšćE LOKALNIH SAMOUPRAVA U POREZU NA ZARADE BITI SMANJENO SA SADAšNJIH 80 NA 77 ODSTO U SLUčAJU GRADOVA, 74 ODSTO U SLUčAJU OPšTINA, ODNOSNO 66 ODSTO U SLUčAJU GRADA BEOGRADA, SA SADAšNJIH 70 ODSTO


Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave dovešće do prevazilaženja slabosti postojećeg sistema finansiranja lokalnih samouprava i uvesti odgovorniji odnos naplate prihoda od strane lokalnih samouprava, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić.

Brnabić je navela da su očekivani rezultati od tog zakona da se postigne vertikalna ravnoteža u raspodeli prihoda između različitih nivoa države, odnosno ravnomernija raspodela prihoda između lokalnih samouprava koje imaju značajan nivo samoodrživosti i samostalnosti, od državnog budžeta, ali i od onih lokalnih samouprava koje to još nisu postigle u željenom nivou.

Prema njenim rečima, smanjenje procenta preraspodele sredstava od poreza na zarade je mera fiskalne konsolidacije u cilju smanjivanja ukupnog fiskalnog deficit I očuvanja makroekonomske stabilnosti, a što je jedan od ciljeva ekonomske politike Vlade Republike Srbije.

Ona je dodala da se od izmena očekuje i stvaranje ambijenta predvidljivosti u planiranju prihoda prilikom priprema odluka o budžetu.

Brnabić je podsetila da je važeći Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn. i 95/2015 - usklađeni din. izn.), propisao da lokalnim samoupravama pripada 40 odsto poreza na zarade i on je prema ocenama Fiskalnog saveta bio "darežljiv" u pogledu obezbeđivanja sredstava na lokalnom nivou, jer je ukupan nivo propisanih sredstava za lokalne samouprave bio nešto viši nego što je bilo neophodno.

Prema njenim rečima, izmene tog zakona iz 2011. dovele su do nesrazmere između obaveza i pripadajućih prihoda centralnog i lokalnog nivoa vlasti.

Brnabić je naglasila da će Predlog zakona, koji je Vlada Republike Srbije usvojila u avgustu, a koji se trenutno nalazi pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ima za rezultat preraspodelu sredstava od poreza na zarade u iznosu od oko 4,8 milijardi dinara sa lokalnog na republički nivo, ali je usklađeni sa zahtevima Međunarodnog monetarnog fonda.

Ona je ponovila da je tim predlogom izmena predviđeno da se menja raspodela novca od poreza na zarade, tako što će, umesto 80 odsto, opštinama sada pripasti 74 odsto, a gradovima 77 odsto, dok je će u Beogradu taj procenat biti 66 odsto, umesto dosadašnjih 70 odsto.

Brnabić je dodala i da se vodilo računa da nijedna lokalna samouprava ne izgubi više od četiri odsto prihoda, dok je izuzetak samo Bor koji će izgubiti 4,4 odsto.

Ministarka je naglasila da će Beograd podneti najveći teret, jer će ostati bez 1,9 milijardi dinara.

Prema njenim rečima, za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Srbije i njegova primena neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi.

Ona je najavila da će u narednom period Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija nastaviti da radi na reformi finansiranja lokalnih samouprava, kako bi se obezbedilo da one pružaju usluge na ujednačeni način svakom građaninu.

Brnabić je dodala i da u većini zemalja Evropske unije poreski prihod od poreza na zarade pripada centralnom nivou vlasti odnosno državnom budžetu.

Sa druge strane predstavnici opština i gradova u Srbiji izrazili su bojazan da će najavljene izmene Zakona smanjiti iznos novca koje će dobijati lokalne vlasti, zbog čega će njihovo funkcionisanje biti otežano, i pozvali su državu da smanji svoje rashode, umesto što uzima novac od građana.

Predsednik Opštine Paraćin, Saša Paunović, je ocenio da bi država, umesto što uzima pare od opština i građana, mogla da se pozabavi smanjenjem svojih rashoda.

"Izmene Zakona značiće smanjenje prihoda od 30 miliona dinara godišnje za Paraćin. Svim opštinama u Srbiji smanjuje se budžet za ukupno pet milijardi dinara. To je samo poslednja stavka u smanjenju od preko 50 milijardi dinara u zadnje četiri godine. Dakle, republika je za poslednje četiri godine smanjila opštinske budžete za 50 milijardi dinara, a svoj budžet je povećala za preko 150 milijardi dinara", izjavio je Saša Paunović.

Paunović je dodao da je to nastavak procesa centralizacije u Srbiji i da će se odraziti na kvalitet života građana.

"To znači da će građani na asfaltiranje ulice, pravljenje kanalizacije, vodovoda, ili škole, umesto pet godina, čekati deset ili 15 godina. Krajnji efekat je da opštine neće moći da rešavaju probleme građana i da će oni koji žive u blatu, nastaviti da žive u blatu, oni koji nemaju ispravnu vodu za piće, neće je ni imati", ocenio je Paunović.

Član Gradskog veća Vranja zadužen za budžet i finansije, Ivan Stanković, izjavio je da je najbolnija tačka po lokalne samouprave smanjenje procenta transfera od poreza na zarade, na osnovu čega će Grad Vranje godišnje dobijati 30 miliona dinara manje nego do sada.

Stanković je rekao da to znači da država očekuje da lokalne samouprave budu samostalnije, odnosno da se u svom radu manje oslanjaju na državu.

"Gubitak od smanjenja procenta transfera na zarade moraćemo da nadomestimo agilnijom naplatom ostalih prihoda, a generalna preporuka za lokalne samouprave je da potraže alternativne načine finansiranja. Pratićemo projekte nevladinih organizacija i pretpristupnih fondova EU za koje možemo da apliciramo", naveo je Stanković.

Opštinska uprava u Boru najavila je da će od Ministarstva finansija zatražiti da smanjenje transfera opštini Bor ne bude najavljenih 4,4 odsto, što je najveći iznos od svih lokalnih samouprava ;zbog, kako je navedeno, "stabilnog budžeta i suficita u kasi".

Ukoliko se usvoji Predlog zakona, budžetska kasa Bora biće "kraća" za 63 miliona dinara, potvrđeno je u opštini Bor.

Gradonačelnik Kruševca, Dragi Nestorović, rekao je da će budžet tog grada, na osnovu izmene zakona, imati 40 miliona dinara manje prihoda što će pokušati da ublaži konkurišući za projekte kod Komisije za finansiranje lokalne samouprave i povećanjem broja zaposlenih u Kruševcu.

On je ukazao da je prvobitnim Nacrtom zakona bilo planirano da se prihod lokalnog budžeta sa 80 odsto od poreza na zarade smanji na 50 odsto, te da su se svi gradovi izjasnili da bi to bio veliki problem, a da je novim Predlogom zakona predviđeno da se to opterećenje podeli između gradova.

"Najveće opterećenje su podneli Beograd i Novi Sad, dok će Kruševac sa umanjenjem od 1,7 procenata, imati 40 miliona dinara manje u budžetu", rekao je Nestorović.

Izvor: Vebsajt Tanjug i Kurir, 03.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija