Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI: Predlogom zakona data su veća ovlašćenja direktoru Agencije u oblasti zapošljavanja, plata, nagrađivanja, prilikom bezbednosne provere. Pripadnici BIA ne mogu biti članovi političkih stranaka, nemaju pravo na sindikalno organizovanje, niti pravo na štrajk


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji nalazi se u skupštinskoj proceduri i poslanici će o njemu odlučivati po hitnom postupku. Ovim izmenama data su veća ovlašćenja direktoru Agencije u oblasti zapošljavanja, plata, nagrađivanja, prilikom bezbednosne provere...

Po predloženom Zakonu, akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji donosiće direktor, uz prethodnu saglasnost Vlade. Za popunjavanje radnih mesta u BIA nije obavezan konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem, takođe, odlučuje direktor. Na uslove za zasnivanje radnog odnosa primenjuju se propisi koji važe i za zapošljavanje u policiji.

Agencija putem bezbednosne provere utvrđuje da li postoje bezbednosne smetnje da se neko zaposli ili bude vraćen na posao na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa. Ova provera može se vršiti samo uz prethodnu pisanu saglasnost osobe koja popunjava upitnik sa identifikacionim podacima, na obrascu koji utvrđuje direktor. Ukoliko odbije da ga popuni ili potpiše, smatra se da je odustala od radnog odnosa.

Pripadnici BIA dužni su da pohađaju stručne obuke, usavršavaju se i polažu poseban stručni ispit. Postupak, program i način pohađanja obuke i polaganja ispita utvrđuje direktor, baš kao i postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika. Oni će biti ocenjivani jednom godišnje.

Direktoru je dato i ovlašćenje da, uz prethodnu saglasnost Vlade, donese akt o zvanjima, njihovom sticanju i gubitku, kao i akt kojim se uređuju koeficijenti za obračun plate.

Kako je navedeno u obrazloženju zakona, izmene su bile neophodne radi usklađivanja sa Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 108/2016), čija primena je predviđena od 1. januara 2018.

Da bi pripadnik Agencije bio trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto, nije potrebna njegova saglasnost. Po Predlogu zakonu, on mora da se saglasi samo ako je radno mesto udaljeno više od 50 kilometara.

Predlaže se da se Predlog zakona donese po hitnom postupku, s obzirom da bi, kako se ističe, u protivnom bila dovedena u pitanje mogućnost BIA da delotvorno zaštiti ustavno uređenje i bezbednost Srbije, što bi, dodaje se, moglo da ima štetne posledice po građane.

U tekstu Predloga zakona naglašava se i da su podaci o organizacionim jedinicama, načinu rukovođenja, ovlašćenjima i odgovornostima rukovodilaca, unutrašnja kontrola, interna revizija, podela, vrsta i ukupan broj radnih mesta tajni, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Takođe, navodi se da pripadnici BIA ne mogu biti članovi političkih stranaka, kao i da nemaju pravo na sindikalno organizovanje, niti pravo na štrajk.

Pored toga navodi se da su pripadnici BIA dužni da čuvaju podatke koji predstavljaju državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu, metode, mere i radnje koje predstavljaju ili sadrže neku od tih tajni, a od obaveza čuvanja tajne pripadnika Agencije može da oslobodi direktor BIA.

Izvor: Vebsajt Novosti i Politika, 30.08.2017.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija