Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUDSKI DEPOZIT: Samo ovlašćeni sudski službenici imaju ključeve od prostorije u koju se "skladište" predmeti koji su upotrebljeni u izvršenju nekog krivičnog dela ili su za to bili namenjeni. Svi oni, čuvaju se do okončanja sudskog postupka ili do posebne odluke suda, a u sudski depozit se primaju i iz njega izdaju, isključivo na osnovu naredbe sudije. Ukoliko sud, posle pravosnažnosti presude, donese naredbu o vraćanju predmeta oni se predaju vlasniku, dok se trajno oduzeti predmeti dostavljaju Direkciji za oduzimanje imovine, a novac uplaćuje u budžet. U slučaju da nešto nestane iz sudskog depozita, nadležni organi utvrđuju odgovornost, te u zavisnosti o kom krivičnom delu je reč, protiv osumnjičenog pokreću postupak u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Krivičnim zakonikom


Malo je onih koji su ikada ušli u sudske prostorije u kojima se, na istim policama čuvaju noževi, automatske puške, krvave sekire, pokidana odeća, mobilni telefoni, umetničke slike... I, svaki od tih pobrojanih predmeta ima svoj jedinstveni broj: i na kartonskoj kutiji u kojoj se nalazi, i u posebnom sudskom upisniku, a o njima "brine" samo nekoliko osoba koje je za ovaj posao ovlastio predsednik suda.

Gde je tačno smešten sudski depozit beogradskog Višeg suda od preseljenja iz Palate pravde – malo ko zna.

Sem podatka da se nalazi "u dve sudske zgrade Višeg suda u Beogradu" detaljnije informacije, bar kada je o javnosti reč, ne mogu da se dobiju.

U Palati pravde bio je zavučen u polutamu podrumskog prostora, u samom podnožju zgrade, na kraju dugog, krivudavog hodnika. U ovom "novom" sudskom depozitu, "skrivenom" i od većine pravosudnih organa, nema čega nema.

U sudskom depozitu ovog suda čuvaju se dokazi, odnosno predmeti koji su privremeno oduzeti u krivičnim postupcima koji se vode pred Višim sudom u Beogradu. Novac i vrednosti koje će odmah ili u kraćem roku biti upotrebljeni u određene svrhe u procesu (privremeni depozit) ili oni za koje u postupku treba da se utvrdi korisnik (stalni depozit) čuvaju se u blagajni suda, na posebnom računu suda ili u sefu u banci. Ako je predmet sudskog depozita takav da zbog posebnih svojstava i veličine nije pogodan za čuvanje u sudu ili sefu, određuje se pravno ili fizičko lice koje će ga čuvati. Oružje, eksplozivne i lako zapaljive stvari, droga... predaju se na čuvanje policiji ili depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo pravde. Lako kvarljive stvari i životinje bez odlaganja predaju se Direkciji za oduzimanje imovine – kažu u beogradskom Višem sudu.

U prostorije sudskog depozita mogu da kroče isključivo ovlašćeni službenici suda. Samo oni imaju ključeve od depozita u koji se "skladište" predmeti koji su upotrebljeni u izvršenju nekog krivičnog dela ili su za to bili namenjeni. Svi oni, čuvaju se do okončanja sudskog postupka ili do posebne odluke suda, a u sudski depozit se primaju i iz njega izdaju, isključivo na osnovu naredbe sudije.

Predmeti se, objašnjavaju u Višem sudu, u depozitu čuvaju u skladu sa propisima, odnosno u posebnim kartonskim kutijama koje su vidno obeležene brojem pod kojim je predmet zaveden u depozitnom upisniku.

Ukoliko oduzeti novac, vrednosni papiri i dragocenosti treba da se koriste na raspravi kao dokaz, oni se čuvaju u kasi u računovodstvu suda. Ako se, pak, ne koriste u ovu svrhu ili su položeni kao jemstvo, "stavljaju" se na čuvanje na dinarski i devizni račun suda. Ako je predmet depozita strana valuta, tokom popisa će biti ispisan naziv države u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo plaćanja. Uz ovo, beleži se nominalna vrednost novčanice, naziv izdavaoca, serije i broja – navode u Višem sudu.

I pored straže koja obezbeđuje sudske zgrade i ovlašćenih sudskih službenika, sudski depozit je posebno obezbeđen. Možda baš zbog toga, iz depozita Višeg, za razliku od nekih drugih beogradskih sudova, nikada ništa nije nestalo.

Kontrole sudskog depozita obavljaju se redovno i vanredno ukoliko je to potrebno.

Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju određuje predsednik suda. Čine je tri člana a obavezno je da je jedan od njih zaposleni na poslovima sudskog depozita. Komisija je dužna da tačno popiše primljene predmete po komadima, serijskom i drugom broju ako postoji, kvalitetu, količini, težini, obliku... Na ovaj način isključuje se svaka mogućnost zamene – objašnjavaju u prestoničkom Višem sudu.

U slučaju da nešto nestane iz sudskog depozita, nadležni organi bi bili ti koji bi utvrdili čija je odgovornost. U zavisnosti o kom krivičnom delu je reč, protiv osumnjičenog bi bio pokrenut postupak u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) i Krivičnim zakonikom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016).

Predmeti se u sudskom depozitu ne čuvaju zauvek. Ukoliko sud, posle pravosnažnosti presude, donese naredbu o vraćanju predmeta oni se predaju vlasniku, dok se trajno oduzeti predmeti dostavljaju Direkciji za oduzimanje imovine, a novac uplaćuje u budžet.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 02.09.2017.
Naslov: Redakcija