Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreska uprava predložila izmenu i dopunu Zakona u delu podnošenja zahteva za preknjižavanje i/ili povraćaj, elektronskim putem, što bi dodatno ubrzalo predmetni postupak


U skladu sa Programom transformacije Poreske uprave, prošle godine broj organizacionih jedinica na teritoriji Srbije, smanjili smo sa 178 na 78. Naredni korak je dalje ukrupnjavanje organizacionih jedinica Poreske uprave - sa postojećih 78 na 37 filijala, a koje je 1. jula stupilo na snagu. Sa ponosom mogu reći da smo sve uradili u rokovima planiranim Programom transformacije. Spisak organizacionih jedinica obveznici mogu naći na sajtu Poreske uprave. Cilj nam je da postignemo visok nivo efikasnosti i efektivnosti poslovnih procesa, moderne infrastrukture i radnog okruženja, kvaliteta rada, sistemskih rešenja koja će rezultirati još većom naplatom javnih prihoda i racionalizacija troškova poslovanja.

Ovako reforme komentariše Dragana Marković, direktorka Poreske uprave Srbije, i dodaje da je pred njima bio i još jedan važan, ali težak zadatak: da nijedan zaposleni ne bude proglašen tehnološkim viškom i dobije otkaz.

* Da li manji broj filijala vodi ka višku zaposlenih u Poreskoj upravi?

- U poreskoj administraciji je 2005. bilo 10.092 zaposlenih, a danas nas ima oko 4.800. U naredne dve godine očekujemo odlazak u penziju 1.058 zaposlenih. To nas je dovelo do zaključka da nam je svaki zaposleni dragocen, da je neminovan prijem novih mladih kadrova, ali i da su neophodni obuka i prenos znanja. Mi u ovu novu, organizacionu strukturu, počev od 1. jula, zapravo ulazimo bez ijednog otpuštenog radnika i ovu činjenicu su uvažili kako zaposleni u Poreskoj upravi, tako i reprezentativni sindikat.

* Zbog manjeg broja filijala, korisnici strahuju od lošije usluge. Koliko su te strepnje opravdane?

- Kvalitet usluga za građane se neće izmeniti i neće uzrokovati dodatne troškove. Naime, Poreska uprava je imala u vidu potrebe građana u delu poreskih oblika kao što su porez na prenos apsolutnih prava za motorna vozila i nepokretnosti, porez na nasleđe i poklon, porez na držanje, nošenje i upotrebu dobara. Upravo zbog toga, formirali smo Sektor za izdvojene aktivnosti koji ima organizacione delove na lokacijama širom Republike Srbije, u kojima poreski obveznici mogu da podnesu poreske prijave i u papirnom obliku. Fizičkim licima je omogućeno da poreske prijave podnose i elektronski i u papirnom obliku u svim organizacionim delovima Poreske uprave, kao i do sada. Takođe, i ubuduće će ostati otvorene pisarnice, putem kojih će građani moći da ostvare kontakt sa Upravom.

* Knjigovođe su upozoravale da bi to moglo da utiče i na slabiju naplatu poreskih prihoda. Da li bi to moglo da se desi?

- U prethodnih pet godina postigli smo vidljivo dobre rezultate. Od 2014. imamo konstantan trend povećanja naplate, koji je nastavljen i u 2019. godini. Naplata javnih prihoda za koje je zadužena Poreska uprava u 2018. veća je za 26,3 odsto u odnosu na 2014, a i u prvih pet meseci 2019. naplata javnih prihoda za koje je zadužena Poreska uprava veća je za 7,1 odsto nego u istom periodu prošle godine. Zabeležena je veća naplata u svim najvažnijim javnim prihodima. Ovi rezultati zapravo predstavljaju samo nastavak trenda koji je uspostavljen 2015. godine, zato što je Poreska uprava imala proaktivnu ulogu. To podrazumeva stalni monitoring nad svim poreskim obveznicima i brzu reakciju u slučaju nastanka duga. Očekujemo da se tako dobar trend i nastavi.

* Najavljivao se veći broj poreskih inspektora. Koliko će ih sada kontrolisati evidentiranje i naplatu poreskih prihoda?

- Poreska uprava primenjuje nov način rada kako bi sa ograničenim resursima postigla maksimalne rezultate. Naime, bitno je izmenjen način pristupa planiranju i sprovođenju poreskih kontrola. Plan rada kontrole za ovu godinu izrađen je u skladu sa smernicama plana poštovanja propisa. Prethodno su identifikovane visoko rizične oblasti, sa izrazito niskom stopom poštovanja propisa, koje predstavljaju potencijalnu opasnost. Na taj način, stvorili smo uslove za efikasniji rad Uprave u delu razvoja dobrovoljnog poštovanja propisa, odnosno koncentracije inspekcijskih službi na najrizičnije industrije, grupe i oblasti.

* Vlasnici firmi su gubili mesece samo na preknjižavanje. Hoće li se te procedure ubrzati reformom?

- Programom transformacije Poreske uprave, formiran je Sektor za poresko računovodstvo, koji će postupak po zahtevima poreskih obveznika za preknjižavanje više, ili pogrešno plaćenih poreza, sprovoditi u zakonskom okviru, u skraćenom roku. Takođe, Poreska uprava je predložila izmenu i dopunu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018) u delu podnošenja zahteva za preknjižavanje i/ili povraćaj, elektronskim putem, što bi dodatno ubrzalo predmetni postupak.

* Kako su nove tehnologije uticale na rad Poreske uprave?

- U prethodnom periodu značajno smo unapredili procese administriranja poreza, pre svega uvođenjem novih tehnologija i razvojem elektronskih sistema za podnošenje poreskih prijava i plaćanje poreza. Od 1. januara 2018, poreski obveznici mogu sve poreske prijave iz nadležnosti rada republičke PU da podnose elektronski, posredstvom portala e-Porezi, koji omogućava brzo, jednostavno i sigurno podnošenje poreskih prijava sa računara korisnika. Portal e-Porezi je naša najveća filijala.

* Formirali ste novi Sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i edukaciju, šta je bio cilj?

- Opredeljenje Poreske uprave je kreiranje ambijenta u kome svaki obveznik bez suvišnih troškova ispunjava svoje poreske obaveze. Poreski obveznici informacije i odgovore na pitanja mogu dobiti preko Kontakt centra, ili ga postaviti mejlom na portalu PU i društvenih mreža. Otvoreni su posebni šalteri "Vaš poreznik", uvedena je novina, pisano obraćanje poreskim obveznicima sa uočenim nepravilnostima. Ustanovljen je poseban vid fiskalne edukacije mladih "Poreski čas", a otvorili smo portal za prijavu poreskih nepravilnosti "Poreski alarm", putem koga se anonimno mogu podneti prijave.

Izvor: Vebsajt Novosti, Sandra Bulatović, 01.07.2019.
Naslov: Redakcija