Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JULA 2019. GODINE NA SNAZI NOVA ORGANIZACIONA STRUKTURA PORESKE UPRAVE


Od 1. jula 2019. godine stupila je na snagu nova organizaciona struktura Poreske uprave.

Preuzmite:

Osnovne aktivnosti odnose se na rad na osnovnim poreskim oblicima:

  • Porez na dobit pravnih lica;
  • Porez na dodatu vrednost;
  • Porez na dohodak građana;
  • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
  • Akcize.

Izdvojene aktivnosti su sve ostale nadležnosti Poreske uprave:

  • Oblici sa niskim fiskalnim kapacitetom za republički budžet a koji zahtevaju značajno vreme i resurse za administriranje (utvrđivanje, naplata i kontrola poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, utvrđivanje i naplata poreza na držanje, upotrebu i nošenje dobara)
  • Parafiskalni oblici koje administrira Poreska uprava, prinudna naplata po nizu neporeskih zakona i podzakonskih akata i ostali poslovi koje obavlja Poreska uprava a koji nemaju direktne veze sa porezima (utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine, procene vrednosti nepokretnosti za razne namene...)

Fizičkim licima je omogućeno da poreske prijave podnose i elektronski i u papirnom obliku u svim organizacionim delovima Poreske uprave - kao i do sada. Upravo zbog toga, formirali smo Sektor za izdvojene aktivnosti koji ima organizacione delove širom Republike Srbije, u kojima poreski obveznici mogu da podnesu poreske prijave i u papirnom obliku. U tom smislu, kvalitet usluga za građane se neće izmeniti i neće uzrokovati dodatne troškove.

Poreska uprava je imala u vidu potrebe građana u delu poreskih oblika kao što su porez na prenos apsolutnih prava za motorna vozila i nepokretnosti, porez na nasleđe i poklon, porez na držanje, nošenje i upotrebu dobara. Takođe, i dalje će postojati pisarnice, putem kojih će građani moći da ostvare kontakt sa upravom i za sva druga pitanja.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 01.07.2019.
Naslov: Redakcija