Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OD 1. JULA 2019. GODINE NA SNAZI NOVA ORGANIZACIONA STRUKTURA PORESKE UPRAVE


Od 1. jula 2019. godine stupila je na snagu nova organizaciona struktura Poreske uprave.

Preuzmite:

Osnovne aktivnosti odnose se na rad na osnovnim poreskim oblicima:

  • Porez na dobit pravnih lica;
  • Porez na dodatu vrednost;
  • Porez na dohodak građana;
  • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
  • Akcize.

Izdvojene aktivnosti su sve ostale nadležnosti Poreske uprave:

  • Oblici sa niskim fiskalnim kapacitetom za republički budžet a koji zahtevaju značajno vreme i resurse za administriranje (utvrđivanje, naplata i kontrola poreza na prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon, utvrđivanje i naplata poreza na držanje, upotrebu i nošenje dobara)
  • Parafiskalni oblici koje administrira Poreska uprava, prinudna naplata po nizu neporeskih zakona i podzakonskih akata i ostali poslovi koje obavlja Poreska uprava a koji nemaju direktne veze sa porezima (utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine, procene vrednosti nepokretnosti za razne namene...)

Fizičkim licima je omogućeno da poreske prijave podnose i elektronski i u papirnom obliku u svim organizacionim delovima Poreske uprave - kao i do sada. Upravo zbog toga, formirali smo Sektor za izdvojene aktivnosti koji ima organizacione delove širom Republike Srbije, u kojima poreski obveznici mogu da podnesu poreske prijave i u papirnom obliku. U tom smislu, kvalitet usluga za građane se neće izmeniti i neće uzrokovati dodatne troškove.

Poreska uprava je imala u vidu potrebe građana u delu poreskih oblika kao što su porez na prenos apsolutnih prava za motorna vozila i nepokretnosti, porez na nasleđe i poklon, porez na držanje, nošenje i upotrebu dobara. Takođe, i dalje će postojati pisarnice, putem kojih će građani moći da ostvare kontakt sa upravom i za sva druga pitanja.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 01.07.2019.
Naslov: Redakcija