Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika traži da, po usaglašavanju amandmana, mišljenje Venecijanske komisije bude uključeno u izradu pratećih zakona


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije pozdravlja napore struke i odlučnost Ministarstva pravde da se usaglasi mišljenje Venecijanske komisije, koja su data povodom novih ustavnih rešenja, predviđena Nacrtom amandmana na Ustav RS.

Jedan od predloženih amandmana u pogledu kog je Venecijanska komisija iznela zamerke jeste amandman VI kojim su predviđeni uslovi za izbor sudija koji prvi put stupaju na tu funkciju. Navedeno je da je sam tekst predmetnog amandmana veoma uopšten i da je jedini uslov koji precizira u pogledu prvog izbora taj da za sudiju može biti isključivo izabrano lice koje je okončalo jedan od vidova zakonom predviđene obuke u instituciji za obuku u pravosuđu, dok su svi ostali uslovi ostavljeni da budu uređeni zakonom, te da isto mora biti izmenjeno.

Takođe je ukazano na to da Venecijanska komisija ima afirmativan stav prema Pravosudnoj akademiji kao instituciji, ali da je predmetnim amandmanom Pravosudna akademija predviđena kao ustavna kategorija bez garancija nezavisnosti od političkog uticaja, te da nije uzeto u obzir praktično iskustvo sudijskih pomoćnika, kojih trenutno ima oko 2000, zaposlenih u pravosudnom sistemu ove zemlje.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika smatra da je neophodno da Ministarstvo pravde u što kraćem roku formira radnu grupu radi usaglašavanja mišljenja Venecijanske komisije i predloženih Amandmana, kao i da nakon toga oformi i radne grupe za izradu pratećih zakona, u koje će uključiti i Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, kao strukovno Udruženje.

Verujemo da će Ministarstvo pravde u saradnji sa strukom, uložiti napore kako bi se Amandmani na Ustav RS, upodobili sa mišljenjem Venecijanske komisije, u što kraćem roku, na koji način bi se ojačalo poverenje građana Republike Srbije u pravosudni sistem naše zemlje.

Izvor: Vebsajt Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, 03.07.2018.
Naslov: Redakcija